FacebookTwitterLinkedIn

Potrivit studiului, aproximativ 2 milioane de persoane active nu se regăsesc nici pe piața muncii, nici în sistemele de educație, iar numărul pensionarilor se apropie într-un ritm alarmant de cel al lucrătorilor activi. De asemenea, populația României ar putea să scadă cu aproximativ două milioane de locuitori până în anul 2030, ca urmare a declinului demografic și a emigrării masive.

„La nivelul federațiilor patronale membre ale Concordia resimțim profund criza de forță de muncă din toate sectoarele de activitate ale economiei. Avem nevoie de această radiografie a pieței muncii astfel încât noi, mediul de afaceri, împreună cu sindicatele și autoritățile, să identificăm setul de măsuri necesare pentru a diminua deficitul de forță de muncă. Dacă nu acționăm în prezent, în contextul perspectivelor economice tot mai îngrijorătoare, într-un orizont de timp nu foarte îndepărtat, dezvoltarea durabilă a economiei va fi profund afectată. O primă problemă pe care va trebui să o rezolvăm, așa cum reiese din studiu, este să corectăm lipsa informațiilor necesare care să permită o evaluare mai precisă a cererii și ofertei de pe piața muncii atât la nivel cantitativ, cât și la nivel calitativ”, a declarat Steven van Groningen, Președinte Concordia.

Printre principalele cauze care au condus la adâncirea deficitului forței de muncă se numără declinul demografic și migrația. Potrivit studiului, pentru întreaga perioadă de după 1990, în România declinul demografic natural a depășit 1.000.000 de locuitori. În condițiile menținerii impactului semnificativ al migrației nete (oficiale), populația totală a țării noastre va scădea de la 19,6 milioane de persoane în anul 2016, la 19,2 milioane în anul 2020 și la 18 milioane depersoane în anul 2030.

Dacă actualele tendințe se vor menține, populația ocupată va scădeade la 8,4 milioane de persoane în anul 2016 la 8,2 milioane de persoane în anul 2020, la 7,3 milioane de persoane în anul 2030. În aceste condiții, rata de dependență a sistemului public de pensii, exprimată ca raport procentual între numărul de pensionari și numărul persoanelor ocupate, se înscrie pe o traiectorie nefavorabilă, dificil de susținut, majorându-se de la 61,3% în anul 2016 la 63% în anul 2020, la circa 71% în anul 2030 și respectiv la aproape 100% în anul 2060.

În plus, rata șomajului din România este mult inferioară celei din alte state membre UE, însă, în cazul tinerilor sub 25 ani, rata șomajului din România (18,3%) este mult superioară mediei europene. De asemenea, studiul atrage atenția cu privire la necesitatea aplicării unei strategii și a unui plan de acțiune pentru stoparea declinului demografic.

„Analiza informațiilor existente a permis consultanților care au realizat studiul Concordia să identifice unele caracteristici ale cererii de forță de muncă ce pot constitui un prim reper pentru conturarea de măsuri specifice pieței muncii. Este nevoie de un pact între toate părțile implicate – patronate, sindicate și autorități – pentru a identifica și aplica rapid strategia potrivită de contracarare a crizei”, a afirmat Mihai Bogza, directorul executiv al Concordia.

Citește și 19 pentru 2019- Forța de muncă, încotro?