Cautare
, Staff

Macroeconomie |
|

BNR anticipează o ușoară scădere a creșterii economice din primul semestru al acestui an, din cauza reducerii consumului. Eventual, politica monetară va fi ajustată și prin alte pârghii decât dobânda de politică monetară

În cea mai recentă ședință de politică monetară, cea din 4 aprilie, în care s-a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 2,25% pe an, membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României au remarcat că noile evaluări privind creșterea economică pe orizontul scurt de timp anticipează continuarea decelerării expansiunii economice în semestrul I al anului curent, însă în condițiile unei reintensificări a dinamicii ei trimestriale în trimestrul I și ale unei diminuări marginale în intervalul următor.
 aboneaza-te
Raport-Inflatie-BNR-15-mai-2017DSC_2881x

„Membrii Consiliului au analizat apoi posibilele implicații la adresa perspectivei inflației ale noilor evaluări privind creșterea economică pe orizontul scurt de timp. S-a remarcat că acestea anticipează continuarea decelerării expansiunii economice în semestrul I al anului curent, însă în condițiile unei reintensificări a dinamicii ei trimestriale în trimestrul I și ale unei diminuări marginale în intervalul următor. În aprecierea membrilor Consiliului, o asemenea perspectivă, relativ similară celei mai recente prognoze pe termen mediu, face probabilă o ușoară creștere a gap-ului pozitiv al PIB în semestrul I 2018. Din perspectiva celor mai recente evoluții ale indicatorilor cu frecvență ridicată, motorul creșterii economice, dar și determinantul major al încetinirii acesteia se anticipează a fi în trimestrul I consumul privat. Un aport pozitiv la dinamica PIB este de așteptat și din partea formării brute de capital fix și posibil din partea consumului administrației publice, inclusiv în contextul relaxării semnificative a execuției bugetare în primele luni din acest an, față de perioada similară a anului anterior”, se menționează în minuta şedinţei de politică monetară a CA al BNR din 4 aprilie 2018.

În schimb, în cazul exportului net este probabilă menținerea sau chiar mărirea contribuției negative la PIB, în condițiile în care, în luna ianuarie, lună pentru care existau cele mai recente date la momentul deciziei, balanța comercială și-a continuat tendința de deteriorare în raport cu aceeași perioadă a anului trecut.

„S-a exprimat opinia că aceste evaluări sunt de natură să motiveze continuarea ajustării conduitei politicii monetare, eventual și prin utilizarea altor pârghii decât cea a ratei dobânzii de politică monetară. S-au mai adus ca argumente riscurile potențial generate de conduita și calitatea politicii fiscale, precum și de evoluția costurilor firmelor, inclusiv în contextul gradului înalt de tensionare a pieței muncii, la care se alătură revizuirile recente în sens ascendent ale prognozelor privind creșterea economică în anul 2018 în zona euro și UE, dar și pe plan global, efectuate de bănci centrale și de instituții financiare internaționale”, se precizează în minuta citată.

În ceea ce privește poziția ciclică a economiei, membrii Consiliului au observat că expansiunea economică a confirmat așteptările de încetinire în trimestrul al patrulea al anului trecut, după patru trimestre consecutive de accelerare, dinamica ei anuală rămânând totuși robustă, la 6,9%, în contextul nivelului excepțional atins în trimestrul anterior, de 8,8%, ce a reprezentat maximul perioadei post-criză.

Creșterea a beneficiat de susținerea solidă a consumului gospodăriilor populației, deși în diminuare față de intervalul anterior, dar și de un aport sporit al formării brute de capital fix, atribuibil în bună măsură unui efect de bază pe segmentul investițiilor publice“, se mai scrie în minuta ședinței din 4 aprilie 2018.

Contribuția exportului net la avansul PIB și-a mărit însă valoarea negativă, în condițiile în care creșterea acestora a fost mult mai mică decât cea a importurilor.

„Pe partea ofertei, unicul determinant al decelerării creșterii economice a fost sectorul agricol, a cărui valoare adăugată a suferit o contracție amplă în termeni trimestriali, după majorările consistente din trimestrele anterioare. S-a conchis că evoluțiile din trimestrul IV fac probabilă o prelungire a trendului ascendent a excedentului de cerere agregată, în condițiile unei atenuări relativ mai pronunțate a acestuia”, se subliniază în minuta ședinței din 4 aprilie.

Membrii Consiliului au sesizat că, pe ansamblul anului 2017, creșterea economică a atins cel mai înalt ritm din perioada post-criză, dar că accelerarea ei semnificativă a fost însoțită de majorarea sensibilă a deficitului de cont curent și a deficitului structural.

Membrii CA al BNR, care au fost și prezenți la ședință, sunt: Guvernatorul Mugur Isărescu, preşedinte al CA al BNR; Florin Georgescu, vicepreşedinte al CA și prim-viceguvernator al BNR; Eugen Nicolăescu, membru al CA și viceguvernator al BNR; Liviu Voinea, membru al CA și viceguvernator al BNR; Marin Dinu, membru al CA; Daniel Dăianu, membru al CA; Gheorghe Gherghina, membru al CA; Ágnes Nagy, membru al CA; Virgiliu-Jorj Stoenescu, membru al CA.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii