FacebookTwitterLinkedIn

Banca a primit din partea Ministerului Finanțelor alocările de plafoane de garantare a creditelor pentru întreprinderile eligibile din cadrul programului IMM Invest Plus.

Statul român, prin Ministerul de Finanțe, reprezentat prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. (FGCR) sau Fondul Român de Contragarantare (FRC), după caz, garantează în proporție de maximum 90% din valoarea creditelor acordate pentru finanțarea IMM-urilor, dobânzile fiind subvenționate de stat pe o perioadă de 12 luni de la data acordării creditului, iar comisioanele de risc și de administrare sunt subvenționate pe toată durata de valabilitate a garanției acordate. Valoarea dobânzilor percepute este reprezentată de ROBOR la 3 luni la care se adaugă o marjă între 0,75% și 2,50% în funcție de tipul creditului și/sau componența programului. 

Prin intermediul IMM Invest Plus pot fi împrumutate sume de până la 10 milioane de lei în cazul creditelor de investiții și până la 5 milioane de lei pentru liniile/creditele de capital de lucru. 

Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Divizia Retail în cadrul UniCredit Bank„Susținerea mediului de afaceri și în particular a întreprinderilor mici și mijlocii rămâne pentru noi o prioritate. Prin participarea la programul IMM Invest Plus, UniCredit Bank oferă sprijin unei game largi de companii printr-un mix optim între fondurile proprii și garanțiile de stat, contribuind la dezvoltarea activității și a rezilienței acestora în fața adversităților.

Componentele programului IMM Invest Plus 2022 sunt:

  • IMM INVEST România:  facilitează accesul la finanțare pentru IMM-urile care  nu sunt eligibile pe componentele specifice AGRO IMM Invest, IMM PROD, GARANT Construct, INNOVATION, RURAL Invest.
  • AGRO IMM Invest și RURAL Invest: susțin companiile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.
  • GARANT Construct: susține implementarea proiectelor privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.
  • IMM Prod:  susține asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor realizate de către întreprinderile mici și mijlocii inclusiv start-up-uri din zona urbană pentru încurajarea producţiei autohtone de bunuri de larg consum, creşterea capacităţii de producţie, reconversia de la intermediere la producţie, digitalizarea activităţii, alinierea/îmbunătăţirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul proceselor de producţie.
  • INNOVATION:  dedicat proiectelor innovative, urmărește încurajarea internaționalizării, stimularea digitalizării și a comerțului electronic, retehnologizarea și brevetele.