FacebookTwitterLinkedIn

Convențiile de lucru pentru acordarea garanțiilor în baza criteriilor de eligibilitate prevăzute de Ordonanța nr. 43/2013 pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor reprezintă un nou pas în parteneriatul dintre OTP Bank România și FNGCIMM pentru revitalizarea și dezvoltarea sectorului agricol românesc.

Convențiile încheiate se adresează unui segment larg de potențiali beneficiari, respectiv persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul agricol, vegetal, zootehnic sau al acvaculturii, sau beneficiarilor privați și publici, inclusiv Consilii Locale, Institute de cult, ONG-uri, etc, care derulează proiecte de investiții cu finanțare prin programe europene pentru dezvoltarea sectorului, precum Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Sunt acordate următoarele beneficii:

  • Procent garantat de maximum 80% din valoarea finanțării, cu o valoare a garanției de maximum 2,4 milioane EUR sau echivalentul în lei al acestei sume;
  • Condiții de cost avantajoase. Potrivit prevederilor primei convenții, dobânda plătită de beneficiari nu depășește ROBOR/EURIBOR 6M + 2%, iar în cazul celei de a doua convenții se aplică condițiile de cost ale băncii, în funcție de tipul finanțării și de bonitatea clientului;
  • Termen de răspuns rapid, maximum 5 zile lucrătoare în cazul primei convenții, respectiv între 5-10 zile lucrătoare în cazul celei de a doua convenții;
  • Costuri reduse din partea FNGCIMM pentru emiterea garanției;

Consultanță de specialitate gratuită din partea OTP Bank România, astfel încât fermierii să dispună de toate informațiile necesare pentru a alege varianta optimă de finanțare pentru afacerea lor.

„Agricultura reprezintă unul dintre sectoarele de activitate cheie pentru OTP Bank România. Prin produsele pe care le dezvoltăm și parteneriatele pe care le încheiem asigurăm materialitatea proiectelor ce contribuie la creşterea competivităţii în domeniul agricol şi consolidarea unui climat stabil pentru agribusiness-ul românesc. Dezvoltarea parteneriatului cu FNGCIMM, prin semnarea celor două convenţii, arată determinarea OTP Bank România de a investi în dezvoltarea sectorului agricol românesc, o parte importantă a economiei naționale și un domeniu în plină ascensiune”, a declarat Roxana Maria Hidan, Director Direcția IMM, OTP Bank România.

 AUDIENȚELE TELEVIZIUNILOR DE SPORT – FEBRUARIE 2019

„Pentru Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, încheierea convențiilor de lucru cu OTP Bank România reprezintă o oportunitate reală de dezvoltare a activității de garantare dedicate fermierilor, ca sprijin pragmatic pentru dezvoltarea sectorială, prin accesarea finanțărilor prin programe europene. Avem convingerea că obiectivele comune cu partenerii noștri, de dezvoltare a potențialului din agricultura românească, soluțiile financiare și consultanța oferită vor contribui la diversificarea activității din zonele rurale, la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea viabilității exploatațiilor agricole, pe criterii de dezvoltare durabilă”, a declarat Gheorghe Lăpădat, Director General al FNGCIMM.

AUDIENȚELE TELEVIZIUNILOR DE FILME ȘI SERIALE – FEBRUARIE 2019