FacebookTwitterLinkedIn

La finalul lunii aprilie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat draftul de OUG pentru POC 4.1.2, o nouă axă de finanțare nerambursabilă destinată antreprenorilor din sectorul agroalimentar.

Noua ordonanță de urgență prevede un buget total alocat de aproximativ 300 de milioane de euro. Obiectivul schemei este susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată IMM-urilor care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților, arată datele consultate de REI Finance Advisors.

Granturile pentru capital de lucru sunt disponibile sectoarelor agricultură, piscicultură, acvacultură și industrie alimentară, iar beneficiarii eligibili sunt IMM-urile, cooperativele, asociațiile care dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării acestuia pentru capitalul de lucru, respectiv mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Astfel, se vor acorda: 

  • 5.000 de euro pentru PFA, ÎI, IMM din domeniile de activitate eligibile, cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro;

  • 15% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 100.000 euro pentru IMM-urile din sectorul agricol, care au înregistrat rulaje curpinse între 13.501 și un milion de euro;

  • 15% din cifra de afaceri pe 2019, dar nu mai mult de 120.000 euro pentru IMM-urile din sectoarele pisciculturii și acvaculturii din domeniile de activitate eligibile, care au înregistrat rulaje cuprinse între 13.501 si un milion euro;

  • Maximum 100.000 de euro pentru IMM-urile din sectoarele agricol si agroalimentar, ale căror afaceri au depășit un milion euro;

  • Maximum 120.000 de euro pentru IMM-urile din sectoarele piscicultură și acvacultură, ale căror afaceri au depășit un milion euro

Cheltuielile eligibile vizează stocurile cu materii prime, materiale, mărfuri sau alte categorii de stocuri neresare activității, achitarea de datorii curente sau restanțe față de furnizori, cheltuieli cu chiria pe baza de contract încheiat sau redevență, cheltuieli cu achiziția de servicii necesare activității curente, cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar, echipamente, utilaje, instalații sau tehnologii, respectiv plata datoriilor către bugetul de stat.

Conform proiectului propus de MIPE, printre domeniile eligible din sectorul agroalimentar se numără: prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor, fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale, fabricarea produselor lactate, fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon sau fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase.