FacebookTwitterLinkedIn

Comisia Europeană a adoptat câteva propuneri de pionierat pentru refacerea ecosistemelor deteriorate din întreaga Europă, de la terenuri agricole și mări, la păduri și medii urbane. Comisia propune, de asemenea, reducerea utilizării pesticidelor chimice cu 50% până în 2030. 

Comisia a propus primele măsuri legislative care vizează în mod explicit restaurarea naturii Europei, prin recuperarea a 80% dintre habitatele europene aflate în stare degradată și însănătoșirea naturii în toate ecosistemele, de la păduri și terenurile agricole până la cele marine, ecosisteme de apă dulce și urbane. Conform acestei propuneri de lege, fiecărui stat membru i se vor aplica obiective obligatorii din punct de vedere juridic, completând legile existente.

Scopul este de a acoperi cel puțin 20% din zonele terestre și maritime ale UE până în 2030, prin măsuri de restaurare a naturii și, în cele din urmă, extinderea acestora la toate ecosistemele care au nevoie de însănătoșire, până în 2050.

Investițiile în refacerea naturii oferă o valoare economică între 8 și 38 de euro pentru fiecare 1 euro cheltuit. Noua lege se bazează pe legislația existentă, dar acoperă toate ecosistemele și va beneficia de o finanțare substanțială: în cadrul actualului cadru financiar multianual, aproximativ 100 de miliarde de euro vor fi disponibile pentru cheltuielile legate de biodiversitate.