FacebookTwitterLinkedIn

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în parteneriat cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), implementează în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023 proiectul Kickstart Student, în valoare totală de peste 9,681 milioane de lei.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România: „Obiectivul general al proiectului în reprezintă încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării în rândul studenţilor prin susţinerea înfiinţării de întreprinderi care activează în sectoare economice cu potenţial competitiv, în regiunile mai puţin dezvoltate ale României (respectiv Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru), cât şi în regiunea mai dezvoltata Bucureşti-Ilfov. Implementarea proiectului va asigura dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin organizarea de cursuri de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale în urma cărora 350 de persoane, dintre care minimum 175 vor fi femei şi minimum 35 vor avea domiciliul sau reşedinţa în mediul rural, vor fi certificate potrivit standardelor ANC”, conform Agerpres.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

  • dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale şi susţinerea dezvoltării spiritului antreprenorial şi inovator a 350 de studenţi care doresc să iniţieze o activitate independentă prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului;
  • creşterea gradului de informare şi de conştientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului;
  • încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 26 de start-up-uri în domenii cu potenţial competitiv.