FacebookTwitterLinkedIn

În 2020, sursele de energie regenerabilă reprezentau 37% din consumul brut de energie electrică al UE, față de 34% în 2019.

Energia eoliană și hidroenergetică au reprezentat peste două treimi din totalul energiei electrice generate din surse regenerabile (36%, respectiv, 33%). Restul de o treime din energia electrică a provenit din energie solară (14%), biocombustibili solizi (8%) și alte surse regenerabile (8%). Energia solară este sursa cu cea mai rapidă creștere: în 2008, reprezenta doar 1% din energia electrică consumată în UE. În 2020 crescuse la 14%.

Dintre statele membre UE, cele mai performante în privința folosirii energiei regenerabile sunt Austria și Suedia. Astfel, 78% din energia electrică folosită în Austria a fost generată din surse regenerabile, în timp ce în Suedia procentul a fost de 75%.

Energia electrică din surse regenerabile a reprezentat mai mult de jumătate din consumul înregistrat în Danemarca (65%), Portugalia (58%), Croația și Letonia (ambele 53%).

Potrivit unui raport al EY, România a atins în 2020 obiectivul de 24% din consumul de energie total provenit din surse regenerabile.

În 2020, producția de energie electrică din România provenea în proporție de 12,4% energie eoliană, 3,4% din panouri solare fotovoltaice și 27,6% din hidroenergie. Producția de energie regenerabilă (eoliană, fotovoltaică și biomasă) a reprezentat 16% din total.

La celălalt capăt al scalei, ponderea energiei electrice din surse regenerabile a fost de 15% sau mai puțin în Malta (10%), Ungaria și Cipru (ambele 12%), Luxemburg (14%) și Cehia (15%).