FacebookTwitterLinkedIn

Consiliul Concurenţei recomandă autorităţilor publice locale să împartă pe loturi contractele de achiziţie publică sau acordurile-cadru pentru lucrări de modernizare şi reparaţii ale drumurilor, astfel încât să permită participarea la procedură a unui număr cât mai mare de companii, se menţionează într-un comunicat transmis de instituţie.

Totodată, prin documentaţia de atribuire, trebuie stabilit un număr maxim de loturi ce poate fi atribuit unui singur ofertant, pentru a împiedica atribuirea tuturor loturilor unui singur operator economic. Cele două recomandări au fost formulate în urma dezbaterii publice a Raportului privind piaţa lucrărilor de modernizare, întreţinere şi reparaţii de drumuri şi străzi din municipiile reşedinţă de judeţ din România.

Autoritatea de concurenţă a identificat contracte a căror durată este foarte mare: 10 ani (municipiul Târgu Jiu), 12 ani (municipiul Zalău), 20 de ani (municipiul Piatra Neamţ), 30 de ani (municipiul Constanţa) sau chiar cu perioadă nespecificată (municipiul Iaşi).