FacebookTwitterLinkedIn

Veniturile totale medii lunare au reprezentat, în ultimul trimestru din 2021, în termeni nominali, 6.055 lei/ gospodărie şi 2.395 lei/persoană.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venit, respectiv 68,2% din veniturile totale ale gospodăriilor.

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (18,2%), veniturile în natură (7,7%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,6%), veniturile din agricultură (1,9%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,8%), precum şi cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (0,9%).

INS menţionează că mediul de rezidenţă determină unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum. Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Important de notat este faptul că cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni, deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei, fiind de doar 0,3%.