FacebookTwitterLinkedIn

BRAT propune spre analiză un cod de conduită („Codul”), în sensul prevăzut la art. 40 și următoarele din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”).

Codul se adresează oricărei persoane juridice care prelucrează date cu caracter personal, în contextul furnizării unuia sau mai multora dintre serviciile sale din domeniul marketingului și publicității online.

Obiectivele principale ale Codului sunt interpretarea unitară, standardizarea implementării și adaptarea prevederilor GDPR la specificul industriei online, precum și constituirea unei mărci de încredere în materie de protecție a datelor, pentru produsele sau serviciile online ale persoanelor juridice ce respectă prevederile Codului, în vederea reducerii riscului de neconformitate cu prevederile GDPR și creșterii încrederii între parteneri în cadrul tranzacțiilor publicitare online, precum și creșterii încrederii utilizatorilor online în mediul online, în general.

PRIMUL AN DE MARKETING – EUSEDIU MARGASOIU

Codul propus spre analiză este rezultatul eforturilor depuse de un grup de inițiativă din cadrul asociației, format din reprezentați ai deținătorilor de site-uri web, ai agențiilor, regiilor și clienților de publicitate, în vederea transpunerii prevederilor GDPR privind protecția datelor din industria online, într-un Cod de conduită.

Experți în domeniul protecției datelor cu caracter personal, profesioniști în domeniul marketingului și publicității online și practicieni din domeniul juridic au colaborat în vederea realizării primei versiuni a Codului, propusă în prezent spre dezbatere.

Prin punerea la dispoziția publicului a acestui Cod, inițiatorii săi doresc să se asigure că acesta va cuprinde temele relevante pentru industria de marketing și publicitate online abordate dintr-o perspectivă cât mai amplă, având în vedere specificul tuturor actorilor implicați în industrie.

BRAT dorește ca acest Cod să devină relevant pentru întreaga industrie, și invită orice entitate implicată în domeniul publicității online, fie deținători de proprietăți online, regii, agenții de publicitate, clienți de publicitate, furnizori de tehnologie, companii de cercetare în domeniul online, asociațiile industriei care operează în domeniu, etc., să contribuie la realizarea acestui Cod.

Perioada în care Codul va fi în dezbatere publică se încheie la 15 martie 2019. Comentariile și sugestiile pot fi trimise prin e-mail la cod@brat.ro.

Biroul Român de Audit Transmedia este organizația industriei de media și publicitate care are ca obiectiv stabilirea de metode și standarde comune privind modul de măsurare al indicatorilor de performanță ai produselor media, fiind reperul industriei în tranzacționarea publicității.