FacebookTwitterLinkedIn

Parlamentul României a adoptat o lege privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. Potrivit noii legi, clădirile vor putea fi încadrate în patru clase de risc: RsI (clădiri cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială), RsII (clădiri susceptibile de avariere majoră la cutremur, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puţin probabilă), RsIII (clădiri susceptibile de avariere moderată) și RsIV. 

Proprietarii clădirilor şi cei care au în administrare clădiri, sunt obligaţi, potrivit acestei legi, să facă expertiza tehnică a clădirilor cu vulnerabilitate seismică ridicată și să trimită raportul către administrația publică locală. 

În ceea ce privește clădirile aparținând instituțiilor publice, care au fost construite înainte de 1978 și pentru care evaluarea vizuală recomandă o expertiză tehnică, aceste clădiri trebuie să înceapă procesul de expertiză până la data de 1 ianuarie 2024. 

Pentru clădirile încadrate în clasa de risc seismic RsI, proprietarii acestora vor fi nevoiți să realizeze proiectarea lucrărilor de intervenţii şi verificarea proiectelor în termen de doi ani de la data încadrării în clasa de risc seismic și să înceapă lucrările de intervenţii în termen de alți doi ani de la data finalizării proiectului tehnic de execuție.

Primarii vor avea obligația de a identifica şi inventaria clădirile cu destinaţia de locuinţă, în special a celor cu peste P + 3 etaje, construite înainte de anul 1978, expertizate tehnic şi încadrate în clase de risc seismic corespunzătoare și să le afișeze pe site-ul primăriilor. 

Totodată, s-a înființat Programul Național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, al cărui obiectiv este proiectarea și execuția lucrărilor de intervenţii, la care vor putea apela proprietarii clădirilor multietajate cu destinația principală de locuință (dacă îndeplinesc anumite criterii), și administratorii clădirilor de interes și utilitate publică. 

Conform calculelor Re:Rise privind rezistența clădirilor, doar în București sunt peste 2.200 de imobile vulnerabile la cutremur, însumând zeci de mii de apartamente și spații comune. Acestora li se adaugă și restul localităților din România expuse activității seismice din Vrancea.

Anul trecut, Primăria București a actualizat lista imobilelor cu risc seismic. Potrivit listei, 350 de clădiri sunt încadrate în clasa I de risc seismic, 363 de imobile (+3 față de raportul anterior) au fost încadrate în clasa a II-a, iar în clasa a III-a se afla 112 clădiri (+1).  

De asemenea, sunt 95 de imobile consolidate (+1 clădire fata de raportul precedent), dintre care unele sunt doar parțial consolidate. Alte 1.558 de imobile se afla pe lista celor expertizate tehnic plasate în categorii de urgențe.