FacebookTwitterLinkedIn

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Todorică Şerban a semnat contractul de finanţare pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/ Regiunea Centru în perioada 2014-2020” Etapa I, finanțat prin Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM). Valoarea totală a contractului de finanțare este de 271,4 milioane de lei (aproximativ 54,8 de milioane de euro).

94% din contribuția financiară este asigurată din fondurile Uniunii Europene şi 6% reprezintă fondurile proprii ale Compania Apa Brașov SA, ca operator regional în domeniul alimentării cu apă şi canalizării la nivelul judeţului Braşov.

De menţionat este faptul că acest contract reprezintă doar prima etapă din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/ Regiunea Centru” a cărui valoare totală depăşeşte 250 de milioane de euro.

Astfel, prin intermediul Programului Operațional de Infrastructură Mare vor fi implementate cele 54,8 milioane de euro până la finele anului 2023, iar pentru perioada 2023 – 2026, în cadrul viitorului Program Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) urmează să fie contractată şi implementată diferenţa de aproximativ 200 milioane euro.