FacebookTwitterLinkedIn

Vodafone și-a notificat clienții de business că nu va putea implementa e-Factura în format XML de la 1 ianuarie 2024 și va continua să transmită facturile în format PDF prin canalele obișnuite în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024.

În mesajul către clienții de business B2B, Vodafone arată că a demarat operațiunile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce-i revin în calitate de furnizor de servicii privind transmiterea facturilor in tranzacțiile B2B (între persoane juridice private).

În prezent, echipele Vodafone se află în proces de dezvoltare, implementare și testare a măsurilor care să permită îndeplinirea obligațiilor privind emiterea facturilor B2B în format XML și depun eforturi pentru finalizarea acestor demersuri în cel mai scurt timp posibil, notează Media Expres.

Noile prevederi privind facturarea electronică sunt cuprinse în Capitolului IV Secțiunea a II-a din Legea nr.296 / 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

La Art. LIX, alineatul (3), legea prevede:

„Operatorii economici – persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România conform art.275 şi art.278-279 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate în relaţia B2B, astfel cum este definită la art.2 alin.(1) lit.n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.120/2021, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia începând cu data de 1 ianuarie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronica RO e-Factura, prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.120/2021, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO eFactura”.

De asemenea, la alineatul (5):

„Furnizorii prevăzuţi la alin.(1) – (3) sunt obligaţi să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art.319 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care atât furnizorul/prestatorul, cât şi destinatarul sunt înregistraţi în Registrul RO e-Factura”.