FacebookTwitterLinkedIn

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care prevede înființarea parcurilor fotovoltaice, dar nu numai, pe terenuri agricole. În prima fază, vor putea fi scoase din circuitul agricol terenurile arabile și cele pe care se află păşuni, vii și livezi, dar prevederea poate fi extinsă și asupra altor tipuri de terenuri.

Pe aceste terenuri vor putea fi amplasate capacităţi de producţie a energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomasă, biolichide şi biogaz, unităţi de stocare a electricităţii, staţii de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa pe terenurile agricole situate în extravilan, în suprafaţă de cel mult 50 de hectare, scrie Invest Energy.

România deține a șasea cea mai mare suprafață agricolă utilizată dintre țările membre ale Uniunii Europene, cu o suprafață agricolă de 13,3 milioane de hectare, din care 8,3 milioane de hectare reprezintă teren arabil.