FacebookTwitterLinkedIn

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a lansat, joi, în consultare publică, “Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului” şi modificările privind criteriile şi indicatorii care stau la baza sistemului de certificare a destinaţiilor ecoturistice. Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ pot fi transmise până luni, 28 august.

Potrivit unui comunicat al ministerului, scopul strategiei şi al planului de acţiune este de a promova ecoturismul ca formă de turism care poate fi practicată în cadrul destinaţiilor în care natura şi cultura locală ocupă un loc central. Totodată, se urmăreşte creşterea rolului pe care ecoturismul îl joacă în dezvoltarea economică a acestor areale şi în prosperitatea populaţiei locale, notează Agerpres.

“Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului” se structurează pe un set de domenii prioritare, la nivelul cărora s-au trasat obiective strategice.

Astfel, în ceea ce priveşte cadrul instituţional şi asociativ, se urmăreşte creşterea parteneriatelor în ecoturism la toate nivelurile, stabilirea criteriilor naţionale şi internaţionale pentru destinaţiile ecoturistice şi consolidarea capacităţii administrative pentru implementarea politicilor ecoturistice, iar pe zona de infrastructură şi amenajare teritorială: dezvoltarea infrastructurii ecoturistice în destinaţii, protejarea arhitecturii tradiţionale şi limitarea urbanizării în zonele ecoturistice.