FacebookTwitterLinkedIn

Miercuri, deputații au adoptat un act normativ ce stabilește cadrul legal pentru prevenirea și controlul pestei porcine africane, cu scopul reducerii efectelor negative asupra sănătății animalelor și consecințelor economice și de mediu.

Proiectul a fost inițiat de UDMR și vizează responsabilitățile operatorilor și cerințele de biosecuritate pentru fiecare tip de exploatație de porcine din țară, de tip gospodăresc sau comercială până la strategia de management și de vânătoare a porcilor mistreți.  

Actul normativ a fost votat cu 190 de voturi „pentru”, 26 „împotrivă” și 49 de abțineri. În cadrul acestuia, au fost introduse și unele sancțiuni cu privire la transportul ilegal de porci pe teritoriul României.

De menționat este faptul că noul proiect de lege elimină prevederea potrivit căreia creșterea porcinelor poate fi făcută de către persoane fizice în cadrul exploatațiilor noncomerciale de subzistență, înregistrate în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor – SNIIA, ce cresc maximum cinci porci, cu respectarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, precum și cu respectarea normelor de biosecuritate și bunăstare.

De asemenea, se elimină și prevederea din legislația actuală potrivit căreia porcinele sunt crescute numai pentru îngrășare, fiind interzisă reproducția în aceste exploatații, precum și cea potrivit căreia porcii, carnea și produsele din carne rezultate în urma sacrificării acestora nu se comercializează și sunt destinate exclusiv consumului în gospodăria proprie.

Domeniul de aplicare a legii cuprinde porcinele deținute, inclusiv porcii mistreți din crescătoriile și complexurile de vânătoare; porcinele sălbatice; materialul germinativ; produsele de origine animală; subprodusele de origine animal.

În ceea ce privește transportul acestora, pe teritoriul României porcinele domestice se transportă în conformitate cu prevederile prevăzute însoțite de următoarele documente: în cazul mișcării porcinelor către o altă exploatație – formular de mișcare, certificat sanitar-veterinar; în cazul mișcării porcinelor către abator – formular de mișcare, certificat sanitar veterinar, document de lanț alimentar. Costurile aferente certificării de sănătate la mișcarea din exploatația comercială de origine sunt suportate de proprietar.