FacebookTwitterLinkedIn

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a transmis Comisiei Europene primul program operaţional pentru perioada de programare 2021-2027, respectiv Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT).

Bugetul propus pentru POAT în perioada 2021-2027 este de aproximativ 959,43 milioane de euro, din care 457,48 milioane de euro contribuţie UE şi 501,94 milioane de euro contribuţie naţională, notează Agerpres.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: „Finanţările acordate prin acest program vor sprijini atât măsuri orizontale pentru sistemul de coordonare, gestionare şi control al fondurilor şi pentru beneficiari/potenţiali beneficiari, cât şi măsuri specifice destinate implementării programelor operaţionale gestionate la nivelul MIPE fără sume dedicate asistenţei tehnice.

Concret, prin POAT 2021-2027 vor fi sprijinite: Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă (PODD), Programul Operaţional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (POCIDIF), Programul Operaţional Sănătate (POS), inclusiv POAT.”