FacebookTwitterLinkedIn

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

BP PUBLISHING MEDIA S.R.L., cu sediul în București, Str. Băiculești, nr. 29, ap. 43, sector 1, adresă de corespondență: Strada General Atanasie Demostene, nr.22A, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/3218/21.03.2012, CUI RO 29947526, reprezentată prin Dna Ioana-Raluca Michailov, în calitate de Administrator, denumita mai jos “Organizator”

2. Concursul “Forbes Kids & Generali” se desfasoara in data de 03 octombrie 2023, pe pagina de Facebook administrata de catre Organizator : https://www.facebook.com/forbeskidsromania

3. PARTICIPANTII SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La concursul “Forbes Kids & Generali” pot participa toate persoanele fizice, indiferent de cetatenie, cu varsta minima de 18 ani. Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament.

3.2. Nu pot participa la campanie:

(i) Angajati (in baza unui contract de munca) ai organizatorului si partenerului Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate partenerului Organizatorului (GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.);

(ii) Consultanti sau agenti ai partenerului Organizatorului (GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.), cu contract de mandat / intermediere sau dependenti;

(iii) Angajati (in baza unui contract de munca) ai Agentiilor si angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurare a Concursului;

(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele de mai sus.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii care, prin comentariul lasat, incalca sau lezeaza bunele moravuri, practicile comerciale si/sau imaginea Organizatorului.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana care indeplineste conditiile de la art. 3 din prezentul regulament trebuie sa raspundă la intrebarea: „Cum sustii planurile de viitor ale copilului tau?” in feed-ul de comentarii din cadrul transmisiei live (emisiune „Părinte, încotro?” – din 03.10.2023, începând cu ora 18:00) de pe pagina de Facebook Forbes Kids România. Concursul se va desfasura doar pe Facebook, pe timeline-ul paginii Forbes Kids Fomânia (https://www.facebook.com/forbeskidsromania) la adresa sus mentionata.

4.2. Castigatorii premiilor oferite de catre Organizator vor fi anuntati in data de 04.10.2023, în feed-ul de comentarii al transmisiei webinarului.

5. PREMIILE

5.1. Se vor acorda 5 premii celor 5 castigatori ai concursului. Premiile constau in: 5 x sapca, 5 x agenda cu pix, 5 x baterie externa, 5 x rucsacel cu snur pentru copii. Valoarea totala a premiilor este de 515 lei.

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Campania se desfasoara exclusiv online, pe pagina de Facebook Forbes Kids România:

https://www.facebook.com/forbeskidsromania

6.2.  Primele 5 răspunsuri la intrebarea: „Cum sustii planurile de viitor ale copilului tau?” vor fi declarate castigatoare. IMPORTANT! Se vor lua in considerare doar raspunsurile care prezinta actiuni clare de sustinere / investitie in viitorul copilului.

6.3. Dupa anuntarea castigatorilor pe Facebook, castigatorii vor revendica premiile campaniei printr-un mesaj privat pe contul de Facebook https://www.facebook.com/forbeskidsromania   care sa contina datele de livrare (nume, adresa completa, numar de telefon) pana cel tarziu pe data de 05.10.2023. Premiile vor fi acordate castigatorilor in termen de maximum 15 de zile lucratoare de la data trimiterii mesajului cu datele de livrare integrale si corecte. Daca castigatorul nu trimite datele de livrare, sau daca nu sunt corecte, pana pe data de 05.10.2023, acesta va pierde dreptul de a primi premiul.

6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu desemna castigator un participant care a obtinut premiul nerespectand prezentul regulament sau inregistrandu-se de mai multe ori cu conturi diferite de Facebook sau cu adrese de e-mail diferite folosite pentru completarea campurilor din pagina de concurs.

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte bunuri si nici nu poate solicita modificari ale caracteristicilor premiului oferit de catre Organizator.

8. TAXE SI IMPOZITE

8.1. Organizatorul va plati taxa de curierat pentru transportul premiului la fiecare castigator. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor din premii, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

8.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

9. REGULAMENTUL CONCURSULUI

9.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/ sau participant), pe site-ul www.forbes.ro.

10. FORTA MAJORA

10.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

10.3. Daca Organizatorul invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor Campaniei existenta acesteia in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

10.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/forbeskidsromania.

11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

11.1 (1) Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv ale Legii nr. 190/2018 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

(2) Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: consimtamant in conformitate cu art. 6 ( I ) (a) din GDPR, obligatia legala a operatorului in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR si interese legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a) organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor, transmiterea de comunicari comerciale, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);

b) informarea directa castigatorilor si publicarea numelor castigatorilor (in forma minimizata) si a premiilor acordate (obligatia legala a Organizatorului);

c) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

d) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legata a Organizatorului);

e) colectarea si pastrarea datelor personale ale castigatorilor in scopul acordarii premiului  (Oaganizatorul si partenerul Organizatorului – Generali Romania).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal către:

• partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;

• furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing – agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;

• autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Participantii isi exprima acordul ca informatiile sa fie folosite in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct si promovare, in baza unui consimtamant separat colectat de catre Organizator.

Durata de pastrare a datelor:

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

Organizator

BP PUBLISHING MEDIA S.R.L