FacebookTwitterLinkedIn

Emisiunea de obligațiuni a fost adresata investitorilor instituționali și a atras aproximativ 369 milioane lei cu o maturitate de 5 ani, la un cupon fix de 8,817%, respectiv 1,2 p.p. peste randamentul titlurilor de stat în lei de referinta, cu aceeași maturitate.

De asemenea, obligațiunile urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după aprobarea Băncii Naționale a României și vor fi listate atât la Bursa din Luxembourg (LuxSE) cât și la cea de la București (BVB).  

Prin emisiunile de obligațiuni eligibile plasate în ultimii doi ani, în suma totală de peste 3,3 miliarde lei, banca își consolidează baza de fonduri proprii și datorii eligibile în linie cu cerințele regulatorii, creând astfel premizele pentru o dezvoltare sustenabilă a activității de creditare. Directiva europeană privind redresarea și rezoluția bancară (BRRD I și II), transpusă în legislația locală prin legea 312/2015 cu actualizările și modificările ulterioare, prevede crearea la nivelul tuturor instituțiilor de credit din Uniunea Europeana a unei rezerve financiare suplimentară fondurilor proprii, în principal sub forma unor instrumente de datorii eligibile subordonate depozitelor bancare, cu scopul de a contribui la creșterea stabilității financiare a sistemului bancar și o protecție sporită a deponenților.