FacebookTwitterLinkedIn

Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) continuă înscrierile pentru programul Casa Verde Fotovoltaice, o inițiativă guvernamentală care încurajează utilizarea energiei solare în gospodăriile românești.

Programul oferă o finanțare nerambursabilă în valoare de 20.000 lei pentru persoanele fizice care locuiesc la casă și îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale programului.

Termenul de înscriere pentru sesiunea din 2023 a început în data de 19 mai și și se va încheia pe 26 iunie, iar înscrierile se fac conform calendarului stabilit de AFM și a fondurilor disponibile.

Pentru a se beneficia de finanțarea nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele și criteriile de eligibilitate prevăzute în ghidul de finanțare. Pentru a verifica eligibilitatea în cadrul acestui program, toți cei interesați pot completa formularul disponibil aici.

Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, au fost stabilite datele de înscriere pentru fiecare regiune în parte. Astfel, termenele anunțate până în prezent sunt:

 • București – Ilfov: 19 mai, 22 mai, 23 mai;
 • Județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu: 24 mai, 25 mai, 26 mai;
 • Județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui: 29 mai, 30 mai, 31 mai;
 • Județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș: 6 iunie, 7 iunie, 8 iunie;
 • Județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea: 9 iunie, 12 iunie, 13 iunie;
 • Județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman: 14 iunie, 15 iunie, 16 iunie;
 • Județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea: 19 iunie, 20 iunie, 21 iunie;
 • Județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș: 22 iunie, 23 iunie, 26 iunie;
 • Pentru unitățile de cult: 27 iunie, 28 iunie, 29 iunie.

Pentru înscrierea în programul Casa Verde Fotovoltaice, solicitantul trebuie să pregătească un dosar de înscriere care să conțină următoarele documente:

 • Cererea de finanțare (anexa nr. 2 la ghidul de finanțare);
 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Extras de carte funciară, din care să rezulte adresa de implementare menționată în cererea de finanțare. În cazul în care adresa nu este specificată în extrasul de carte funciară, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială care să confirme că imobilul este aferent adresei menționate în cererea de finanțare. În cazul unităților cu mai mult de două spații locative, este nevoie și de extrasul de carte funciară colectiv;
 • Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice. Acest document trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare;
 • Certificatul de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale și alte venituri ale bugetului local. Acesta trebuie emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul și să fie în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare.