FacebookTwitterLinkedIn

O inițiativă a Primăriei din Sibiu vizează verificările, cu ajutorul poliției locale, privind depistarea terenurilor neîngrijite și acoperite cu buruieni sau diferite deșeuri: “În cazul identificării unor astfel de situații, proprietarilor care nu vor lua măsuri pentru igienizare, li se va percepe impozit majorat cu 500%, pe lângă amenda pe care o vor avea de plătit,” anunță administrația orașului. 

În categoria de terenuri neîngrijite intră cele care se află într-un cartier construit și locuit, nu sunt ocupate de clădiri, sunt de regulă neîngrădite, nu sunt cultivate, dar nici amenajate peisagistic și pe care sunt abandonate deșeuri din construcții sau de alt tip sau resturi vegetale. Excepție de la aplicarea acestor măsuri fac terenurile pe care se desfășoară lucrări de construcție. 

În prima jumătate a acestui an au fost identificate 93 de astfel de terenuri, proprietarii acestora fiind somați în vederea igienizării loturilor. În urma somațiilor, 21 de terenuri au fost igienizate și curățate de proprietarii acestora. În ceea ce privește situația restului de 72 de terenuri neîngrijite, după încheierea termenului acordat proprietarilor pentru igienizare, în cazul în care se constată că nu s-au luat măsuri, Poliția Locală va aplica amenzi și va face propuneri pentru majorarea impozitului.

În anul 2021, ca urmare a verificărilor din teren, au fost luați în evidență 43 de proprietari pe ale căror terenuri erau depozitate deșeuri sau care nu erau îngrijite prin cosirea vegetației. În urma somațiilor 38 de terenuri au fost curățate, iar pentru restul de 5 impozitul datorat pentru anul 2022 a fost majorat cu 500%.