FacebookTwitterLinkedIn

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a eliberat, online, prin intermediul platformei EPAY.ANCPI.RO, peste un milion de documente, în primele șapte luni ale anului 2022. Documentele eliberate online de ANCPI, fără semnătură olografă, sunt recunoscute de instituțiile administrației locale și centrale, bănci, avocați, notari etc. 

În perioada ianuarie – iulie 2022, ANCPI a furnizat, online, 1.040.791 de documente, dintre care 926.025 de extrase de carte funciară pentru informare și 114.766 de extrase din planul cadastral, pe ortofotoplan. Cifrele sunt mai mari față de anul trecut, când, în primele șapte luni, ANCPI a eliberat online 898.142 de extrase de carte funciară pentru informare și 104.378 de extrase din planul cadastral, pe ortofotoplan.

Prețul unui extras de carte funciară pentru informare eliberat online, este de 20 de lei, în condițiile în care la ghișeele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară costul este de 25 de lei. Dacă documentul solicitat este disponibil în format electronic, va putea fi descărcat din contul creat de utilizator, în câteva minute. În cazul în care extrasul nu a fost convertit în format electronic, timpul de așteptare este de cel mult două zile lucrătoare. Comenzile sunt plasate online, iar plata este efectuată cu un card bancar.

În prezent, numărul proprietăților înregistrate în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară este de peste 19,8 milioane, reprezentând aproximativ 44% din numărul total estimat de imobile din România.