FacebookTwitterLinkedIn

Directoratul companiei OMV Petrom propune distribuirea unor dividende speciale de 0,0450 lei pe acțiune, echivalentul a 2,8 miliarde de lei.

”Având în vedere situația financiară solidă a companiei în ceea ce privește poziția netă de numerar, precum și estimările privind profitabilitatea, Directoratul propune distribuirea unui dividend special în valoare brută de 0,0450 lei pe acțiune, adică 2.804 mil lei în total”, a anunțat compania.

Acesta ar fi cel de al doilea dividend special pe care OMV Petrom l-ar distribui.

Propunerea de dividend special menționată va conduce la un dividend total pe acțiune distribuit anul acesta de 0,0825 lei (incluzând dividendul de bază în valoare de 0,0375 lei aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 26 aprilie 2023), ceea ce duce la un randament total al dividendului de 19,6%.

”Acest dividend special va fi supus aprobării Consiliului de Supraveghere și, ulterior, Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”, a precizat OMV Petrom.