FacebookTwitterLinkedIn

Ministrul Energiei Virgil Popescu a anunțat, marți, că legea pentru acordarea unui ajutor de stat de cel mult 195,8 milioane euro pentru restructurarea Complexului Energetic Oltenia a fost adoptată de Parlament.

“Astăzi (n. red. marți) a fost adoptată Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia”-S.A. (…) Legea vizează aprobarea acordării unui ajutor de restructurare în favoarea Societăţii ,,Complexul Energetic Oltenia” — S.A., astfel cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 553 final din 26 ianuarie 2022”, a scris Ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit oficialului, se autorizează Ministerul Finanţelor să garanteze, pe o perioadă de 9 ani, în numele şi contul statului, la solicitarea Societăţii, unul sau mai multe împrumuturi contractate de beneficiar, în limita sumei de 195,8 milioane euro, cu titlu de ajutor de stat. Garanţia de stat va acoperi, în procent de 100% valoarea împrumutului. 

“Totodată, prin actul normativ se aprobă participarea statului prin Ministerul Energiei la majorarea capitalului social al Societăţii prin aportul în numerar, cu suma reprezentând echivalentul în lei a 180 milioane euro, iar acţiunile emise de Societate în schimbul aportului în numerar la majorarea capitalului social, revin statului român şi sunt administrate de Ministerul Energiei care exercită calitatea de acţionar în numele statului”, a mai scris Popescu.

La începutul lunii mai, Comisia Europeană a publicat Decizia care detaliază măsurile aprobate în cadrul Ajutorului de stat de restructurare în favoarea CE Oltenia şi a Planului de Restructurare aferent, Decizie care a fost anunţată oficial pe 26 ianuarie 2022.