FacebookTwitterLinkedIn

Ministrul Sorin Cîmpeanu a participat la o dezbatere cu reprezentanţii colegiilor naţionale despre admiterea în clasa a IX-a, context în care au fost clarificate punctual transformările pe care le generează aplicarea măsurilor de reformă din proiectul Legii învăţământului preuniversitar, informează un comunicat transmis de Ministerul Educaţiei.

Potrivit comunicatului semnat de ministrul Cîmpeanu, la dezbaterea “Susţinerea excelenţei şi admiterea în clasa a IX-a” au participat reprezentanţi ai celor 211 colegii naţionale.

“Discuţiile au fost relevante, în contextul nevoii de reformă a sistemului de învăţământ, de sprijinire în egală măsură a excelenţei şi echităţii, de consolidare a unităţilor de învăţământ care sunt capabile de performanţă. Proiectul Legii învăţământului preuniversitar este un răspuns onest, coerent şi asumat la schimbările profunde din societatea românească”, afirmă Sorin Cîmpeanu, conform sursei citate.

În cadrul dezbaterii au fost clarificate punctual transformările pe care le generează aplicarea măsurilor de reformă din proiectul de lege:

“Admiterea în clasa a IX-a în unităţile de învăţământ cu statut de colegiu naţional introduce un echilibru între excelenţă şi echitate, inclusiv prin posibilitatea ca acestea să organizeze concurs propriu de admitere pentru ‘maximum 90% din totalul locurilor pentru clasa a IX-a’. Consolidarea şi creşterea autonomiei unităţilor de învăţământ capabile de performanţă este esenţială. Colegiile naţionale care înfiinţează clase de excelenţă trebuie să obţină statutul de unitate-pilot de excelenţă prin ordin al ministrului educaţiei. Procedura de acordare a statutului de unitate-pilot de excelenţă se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea Centrului Naţional de Excelenţă”, a explicat Cîmpeanu.

Totodată, absolvenţii clasei a VIII-a pot fi înscrişi în clasa a IX-a fără susţinerea evaluării naţionale sau a concursului de admitere la colegiul naţional şi peste numărul maxim de elevi cuprins în respectiva formaţiune/clasă, dacă au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei.

Propunerea ministrului a stârnit deja un val de nemulțumiri în rândul opiniei publice, mulți părinți considerând că organizarea de examene separate, de către colegiile naționale, ar putea da naștere unor inechități și chiar fraude ale concursurilor de admitere.