FacebookTwitterLinkedIn

Ministerul de Finanțe a elaborat o strategie naţională pentru dezvoltarea pieţei de capital din România pentru perioada 2022-2026 prin care vizează asigurarea unui cadru legislativ ”coerent” și care să faciliteze accesul la finanţare, să simplifie regulile pieței şi să reducă incertitudinile juridice.

Obiectivele acestui document sunt îmbunătățirea condițiilor pentru listarea pe piața de capital, creșterea lichidității pe piața secundară, creșterea rolului investitorilor instituționali și facilitarea finanțării pe termen lung prin mecanisme de piață.

Strategia mai urmărește promovarea, dezvoltarea și creșterea unei piețe active a IMM-urilor, promovarea economiilor în rândul investitorilor persoane fizice, susținerea digitalizãrii și a inovației financiare, susținerea dezvoltării pieței locale de capital privat (private equity) și de capital de risc (venture capital) și stimularea investițiilor verzi.

O primă variantă a acestui document a fost publicată pe pagina de Internet a ministerului.

La elaborarea acestei strategii a contribuit și Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică.