FacebookTwitterLinkedIn

Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere publică proiectul cu privire la modificarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România și a celei de desecare și drenaj.

Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România și a celei de desecare și drenaj urmărește adaptarea agriculturii la schimbările climatice și reducerea efectelor acestora asupra producției agricole.

Astfel, actul normativ are în vedere sporirea numărului de amenajări de irigații noi, de la 89 la 150. De asemenea, se dorește creșterea suprafeței pentru care se vor asigura irigații de la 1.800.679 ha la 2.600.439 ha.

În plus, se vor majora de la 531 la 666 numărul de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, precum și suprafața deservită de infrastructura de irigații, de la 1.212.917,8 ha la 1.464.349,70 ha.

Potrivit oficialilor din MADR, suma destinată Programului este de 1,5 miliarde de euro și reprezintă fonduri de la bugetul național, ce vor fi alocate până în anul 2027.