FacebookTwitterLinkedIn

Compania Metrorex și-a propus pentru acest an un plan de investiții ce depășește suma de 500 milioane de lei, cifră în creștere față de cea realizată la data de 31 decembrie 2021 (460,5 milioane de lei).

Investițiile bugetate de Metrorex în acest an vizează Magistrala 4, tronsonul Gara de Nord – Străuleşti – Parc Bazilescu – Lac Străuleşti, Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, Magistrala 6 – Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni şi accesibilizarea staţiilor de metrou în funcţiune pentru persoanele cu deficienţe de vedere, notează news.ro.

Conform proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, sursele necesare finanţării investiţiilor pentru anul 2022, vor fi asigurate din surse proprii, în valoare de peste 85,7 milioane de lei, respectiv amortizarea mijloacelor fixe din anul 2022, din alocaţii bugetare –  aproximativ 68 milioane de lei şi fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare, în valoare de 350 milioane de lei.

În ceea ce privește proiectul Magistralei 4, tronson Gara de Nord – Străuleşti – Parc Bazilescu – Lac Străuleşti, suma alocată este în valoare de 1,032 milioane de lei şi reprezintă restul de finanţat din anul 2021 pentru care Metrorex a făcut demersuri pentru reportare în anul 2022. Acesta este un obiectiv de investiţii aprobat prin HG nr. 598/2011, cu termen de punere în funcţiune în anul 2018 (staţiile de metrou Laminorului şi Străuleşti au fost puse în funcţiune cu călători la data de 31.03.2017, iar la data de 12.11.2018 a fost pus în funcţiune Depoul Străuleşti şi Terminalul Multimodal Străuleşti (Park&Ride).

Referitor la Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, investiţiile vizează secţiunea 1 Râul Doamnei – Eroilor, inclusiv staţia, galeria de legătură Valea Ialomiţei, obiectiv de investiţii în continuare, pusă în funcţiune cu călători în luna septembrie 2020, şi secţiunea 2 Eroilor – Iancului unde sunt prevăzute servicii de proiectare şi asistenţă tehnică pentru modernizarea instalaţiilor fixe pe magistralele 1, 2, 3.