FacebookTwitterLinkedIn

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va derula programul INVESTALIM, cu un buget de 600 milioane de euro pentru investiții în industria alimentară. Proiectul de act normativ a fost deja lansat pentru dezbatere.

Proiectul are drept scop aplicarea unui program național multianual, INVESTALIM, aferent perioadei 2023 – 2026, de dezvoltare și modernizare a industriei alimentare, obiectivul principal al acestuia este susținerea financiară în vederea stimulării producției interne de bunuri alimentare.

Conform MADR, programul INVESTALIM va fi derulat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Bugetul maxim al programului pentru perioada 2023 – 2026 este de 2,9 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro.

Prin acest program se vor acorda ajutoare de stat regionale pentru susținerea investițiilor în achiziționarea de active pentru înființarea de unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției prin fabricarea unor produse noi.

Investițiile ce vor fi realizate în cadrul Programului INVESTALIM trebuie cumulativ să îndeplinească următoarele criterii principale: să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 2,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500.000 euro; să demonstreze eficiența economică și viabilitatea pe toată durata implementării investiției și încă 5 ani de la data finalizării acesteia; să îndeplinească indicatori cantitativi și calitativi stabiliți; să genereze contribuții la dezvoltarea regională, prin plata de taxe și impozite la bugetul consolidat al statului și la bugetele locale, pentru perioada implementării investiției și încă 5 ani de la data finalizării acesteia; să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin atragerea altor investiții conexe și dezvoltarea furnizorilor locali de produse și servicii.

În cadrul Programului, AFIR emite acorduri de finanțare până la data de 31 decembrie 2026, iar plățile se efectuează până la 31 decembrie 2031.