FacebookTwitterLinkedIn

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a înregistrat, în acest an, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, peste 360.000 de proprietăți, reprezentând o suprafață de peste un milion de hectare. 

Alte aproape șapte milioane de hectare din 2.435 de unități administrativ-teritoriale (UAT) sunt în lucru. Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI și din fonduri europene nerambursabile. 

ANCPI a finalizat lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor la nivelul întregii localități în 153 de UAT-uri, din totalul de 3.181 UAT-uri, precum și în sectoare cadastrale, cu o suprafață totală de peste 3.800.000 de hectare. 

Totodată, au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor în peste 19.000 de sectoare cadastrale, cu o suprafață de 2.797 de hectare. Astfel, până la data de 5 octombrie 2022, prin programele derulate, ANCPI a deschis 5.131.500 de noi cărți funciare, gratuit pentru cetățeni.

Din totalul de 9,54 de milioane de hectare de terenuri agricole care fac obiectul subvențiilor APIA, au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară 6,55 milioane de hectare (69%).

De asemenea, se desfășoară lucrări de cadastru în 2.435 de UAT-uri atât la nivelul întregii localități, cât și pe sectoare cadastrale. Dintre acestea, 520 de comune beneficiază de fonduri europene pentru înregistrarea sistematică a proprietăților.