FacebookTwitterLinkedIn

Cei mai mulți bani ai europenilor merg pe cheltuieli legate de întreținerea locuințelor și de asigurarea hranei de zi cu zi. În 2021, categoria „Locuințe, apă, electricitate, gaze și alți combustibili” a reprezentat un sfert (25%) din cheltuielile gospodăriilor din UE, în scădere cu 0,5 puncte procentuale (pp) față de 2020, arată un sondaj Eurostat. „Alimente și băuturi nealcoolice” (-0,5 pp) a scăzut în rândul categoriilor de cheltuieli ale gospodăriilor, dar cu 14,3% din total, reprezintă cea de-a doua categorie importantă.

Anul trecut, cheltuielile de transport s-au clasat pe locul al treilea în cadrul categoriilor de cheltuieli ale gospodăriilor, reprezentând 12,1% din total, în creștere cu 0,5 pp. Această creștere este legată de eliminarea treptată a măsurilor de control legate de COVID-19 care au afectat mobilitatea în întreaga UE. Aceeași tendință a fost remarcată la categoriile „Recreere și cultură”, „Restaurante și hoteluri”, „Sănătate” și „Îmbrăcăminte și încălțăminte”; a căror pondere totală a crescut la 8,0%, 6,6%, 4,7% și 4,2% în 2021 (comparativ cu 7,8%, 6,0%, 4,6% și, respectiv, 4,1% în 2020). 

Alte categorii precum „Mobilier și echipamente menajere” și „Educație” au fost stabile, reprezentând 6,0% și 0,9% din totalul cheltuielilor, la fel ca în 2020.

Pe de altă parte, au scăzut ușor în 2021 cheltuielile legate de băuturi alcoolice și tutun, cu 0,2 pp, potrivit raportului Eurostat.