FacebookTwitterLinkedIn

Venitul brut realizat de salariaţii care au lucrat cu contract de muncă cu program complet de lucru şi au fost plătiţi pentru întreaga lună octombrie 2022 a fost 6.190 lei, cu peste o pătrime mai mult faţă de salariul brut de bază (4.895 lei), arată o cercetare anuală publicată de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform datelor INS, circa 40% din salariaţii care au lucrat cu contract de muncă cu program complet de lucru şi au fost plătiţi pentru întreaga lună octombrie 2022 au realizat venituri brute în intervalul 3.001-6.000 lei. Veniturile brute realizate de salariaţii femei au fost mai mici decât cele realizate de salariaţii bărbaţii cu circa 300 lei. Veniturile brute cele mai ridicate au fost realizate de salariaţii din grupele de vârstă 30-44 ani.

Numărul salariaţilor care au lucrat cu contract de muncă cu program complet de lucru şi au fost plătiţi pentru întreaga lună octombrie 2022 a fost 4.505.300, din care 46,8% femei. Repartizarea pe activităţi economice relevă faptul că majoritatea salariaţilor, atât bărbaţi, cât şi femei, care au lucrat cu contract de muncă cu program complet de lucru şi au fost plătiţi pentru întreaga lună octombrie 2022 şi-au desfăşurat activitatea în industria prelucrătoare (20,7%), respectiv în comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (16,6%).

Salariaţii bărbaţi au deţinut ponderi importante şi în activităţile de construcţii (14,6% din numărul salariaţilor bărbaţi), respectiv în cele de transport şi depozitare (10,9% din numărul salariaţilor bărbaţi). Peste trei pătrimi din numărul salariaţilor din activităţile de sănătate şi asistenţă socială, respectiv de învăţământ au fost femei.

Grupele majore de ocupaţii în care au lucrat cei mai mulţi salariaţi bărbaţi au fost cele de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente – GM8, respectiv muncitori calificaţi şi asimilaţi – GM 7 (circa 17,5% din numărul salariaţilor bărbaţi, pentru fiecare grupă majoră de ocupaţii în parte).

Salariaţii femei au activat cu preponderenţă ca specialişti în diverse domenii de activitate – GM2 (28,5% din numărul salariaţilor femei) sau ca lucrători în domeniul serviciilor – GM5 (20,6% din numărul salariaţilor femei). Pe grupe de vârstă, contingentul cel mai numeros (79,8% din numărul salariaţilor, respectiv 3594,3 mii persoane) s-a situat în intervalul 30-59 ani.