FacebookTwitterLinkedIn

Populaţia rezidentă a României a crescut cu 9.107 de persoane în 1 ianuarie 2023, la 19,05 milioane de cetățeni, și, pentru prima dată în istoria țării, fenomenul de imigrare a reprezentat principala cauză a creșterii numărului de locuitori.

”Pentru prima dată, fenomenul de imigrare constituie principala cauză a creșterii populației țării în anul 2022”, potrivit Institutului Național de Statistică.

Astfel, soldul migrației internaționale în anul 2022 a fost pozitiv, numărul imigranţilor depăşind numărul emigranților cu puțin peste 85.000 de persoane.

În cursul anului 2022, bărbaţii sunt majoritari în rândul emigranților (50,2%). Și în rândul imigranţilor, bărbaţii au fost majoritari (53,3%).

La 1 ianuarie 2023, populaţia rezidentă din mediul urban a fost de 9,93 milioane de persoane, în scădere cu 0,3% față 1 ianuarie 2022.

Populaţia feminină la 1 ianuarie 2023 a fost de 9,8 milioane de persoane, în scădere cu 0,01% față de aceeași dată a anului precedent.

Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit comparativ cu 1 ianuarie 2022. Ponderea populației vârstnice a crescut cu 0,3 puncte procentuale (de la 19,4% în 2022 la 19,7% la 1 ianuarie 2023). Ponderea populaţiei de 0-14 a stagnat la 16,2%.

Populaţia rezidentă cuprinde totalitatea persoanelor (cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie) care au reşedinţa obişnuită în România, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.