FacebookTwitterLinkedIn

Grupurile de producători agricoli vor putea accesa finanțări de până la 100.000 euro pe an, în baza unui plan de afaceri cincinal. Pentru a fi eligibile, grupurile de producători trebuie mai întâi să fie recunoscute oficial de către Mimisterul Agriculturii.

Condițiile de finanțare sunt incluse într-un ghid al solicitantului elaborat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Sprijinul financiar este acordat prin PNDR 2020 în cadrul submăsurii 9.1, care susține înființarea și funcționarea administrativă a grupurilor de producători.

Sprijinul public nerambursabil acordat prin submăsura 9.1 este 100%, însă nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate în primii cinci ani de la recunoaștere respectivului grup. De asemenea, prin această linie de finanțare, grupurile de producători pot primi finanțare de până la 100.000 euro/ an. Sprijinul este forfetar, degresiv și plătit în tranșe anuale, fiind acordat în baza unui plan de afaceri necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut”, potrivit datelor AFIR.

Fondurile vor putea fi utilizate pentru valorificarea în comun a produselor agricole ale membrilor acestor grupuri, pentru adaptarea producţiei la cerințele pieţei şi comercializarea în comun a producţiei.