FacebookTwitterLinkedIn

GRECO a publicat miercuri un raport de evaluare a progreselor României în ceea ce priveşte măsurile anticorupţie. Conform studiului, România a implementat integral şapte dintre cele 13 recomandări cuprinse în raportul de evaluare din runda a 4-a.

Grupul de state împotriva corupţiei al Consiliului Europei (GRECO) concluzionează în raportul publicat că România a implementat integral şapte dintre cele 13 recomandări cuprinse în raportul de evaluare din runda a 4-a. Raportul arată că țara noastră a implementat parţial trei recomandări, iar patru dintre acestea au rămas neimplementate.

În ceea ce priveşte un alt raport de evaluare ad-hoc, România a implementat integral trei din cele cinci recomandări şi a implementat parţial două recomandări, notează Monitorul Apărării și Securității.

GRECO consideră că s-a înregistrat o uşoară îmbunătăţire prin introducerea unui cod de conduită pentru membrii Parlamentului – inclusiv a unui sistem de aplicare a acestuia – şi prin eforturile depuse pentru a aborda problema ridicării imunităţilor parlamentarilor. Cu toate acestea, în raport se subliniază faptul că transparenţa procesului parlamentar trebuie îmbunătăţită în continuare şi că ar trebui redusă utilizarea procedurilor de urgenţă.

În plus, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a aborda conflictele de interese, pentru a introduce norme privind modul în care parlamentarii se angajează cu grupurile de interese şi pentru a institui un sistem de consiliere independentă pentru parlamentari, care să le permită acestora să solicite consiliere în probleme de integritate.

În ceea ce priveşte atât judecătorii, cât şi procurorii, o evoluţie importantă este faptul că autorităţile române au desfiinţat secţia specială a procurorului pentru investigarea infracţiunilor din sistemul judiciar, a cărei creare a fost puternic contestată de GRECO.

GRECO recunoaşte că autorităţile au depus eforturi pentru a spori rolul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Inspecţiei Judiciare în ceea ce priveşte răspunsul la riscurile la adresa integrităţii judecătorilor şi procurorilor, inclusiv prin formare şi acces la informaţii.

Astfel, GRECO concluzionează că nivelul de conformitate al României nu mai este „nesatisfăcător la nivel global”. Se aşteaptă ca autorităţile române să raporteze GRECO cu privire la progresele suplimentare înregistrate în punerea în aplicare a recomandărilor restante până la 31 decembrie 2023.

Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO) este un organism al Consiliului Europei ce urmăreşte să îmbunătăţească capacitatea membrilor săi de a lupta împotriva corupţiei prin monitorizarea conformităţii acestora cu standardele anticorupţie. Acesta ajută statele să identifice deficienţele din politicile naţionale anticorupţie, determinând reformele legislative, instituţionale şi practice necesare.