FacebookTwitterLinkedIn

Capitalul uman este, de 30 de ani, între factorii care au contribuit în mod esențial la atragerea de investiții în România, reprezentând printre cele mai importante avantaje competitive ale țării. Pe măsură ce activitatea economică locală s-a diversificat și a crescut în complexitate, a devenit și mai importantă nevoia ca sistemul educațional să formeze specialiști cu abilități și competențe relevante pentru piața muncii, și să se adapteze realităților economice.

Deși sistemul educațional din România a suferit transformări importante în ultimele decenii, în special după aderarea la UE, provocări structurale perpetuate – subfinanțare, acces inegal, birocrație, încă afectează performanța sistemului public de educație. 

În acest context, comunitatea de afaceri și-a asumat un rol activ în modernizarea sistemului de învățământ, direcționând resurse proprii semnificative pentru finanțarea de intervenții la toate nivelele sistemului de educație. Implicarea sectorului privat în susținerea educației a vizat o arie largă de nevoi, de la incluziunea copiilor din medii defavorizate în sistemul de educație, la susținerea performanței și excelenței, programe de formare a profesorilor, investiții în infrastructură sau facilitarea accesului la resurse noi pentru educație, esențiale odată cu avansul tehnologiei și digitalizării. 

Transferul de cunoștințe și de bune practici, asumarea continuării pregătirii tinerilor absolvenți la locul de muncă, organizarea de programe de practică și de formare continuă, sau parteneriate strategice pentru cercetare și dezvoltare cu mediul academic, sunt modurile concrete în care membrii AmCham au contribuit la transformarea sistemului educațional și la menținerea unui nivel ridicat de apreciere a capitalului uman din România. 

Transformarea digitală accelerată care revoluționează economiile și societățile, dar și deficitul de capital uman care a ajuns la cote de avarie, face și mai pregnantă nevoia de modernizare a sistemului de educație din România, așa încât acesta să rămână relevant pentru comunitățile pe care le deservește, capabil de adaptare la schimbări rapide, orientat pe formarea de competențe necesare pentru economia viitorului și conectat la tendințele globale de dezvoltare.

Un sistem de educație modern și eficient rămâne o prioritate centrală pentru AmCham, iar membrii AmCham, așa cum au făcut-o de-a lungul celor 30 de ani, vor continua să susțină eforturile de reașezare a sistemului de educație pe baze sustenabile pentru că doar așa putem construi o economie și societate bazate pe cunoaștere, autonomie în gândire și adaptabilitate la schimbările profunde care se prefigurează. 

Reformarea sistemului de educație împreună cu adoptarea pe scară largă a modelului de învățare continuă – life long learning, sunt piloni esențiali pentru reducerea deficitului de capital uman care limitează potențialul de dezvoltare economică a României pe termen mediu și lung. 

AmCham România, înființată în 1993 de un grup de 22 de companii americane, reprezintă astăzi  peste 530 de companii active în 32 de sectoare economice. Membrii AmCham România, companii americane, internaționale și românești, asigură împreună peste 250.000 de locuri de muncă în România și au o cifră de afaceri cumulată de 65 de miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 30% din PIB-ul României.

Ne-am propus să examinăm evoluția sectorului educației din perspectiva liderilor de business din comunitatea AmCham.

Care este cuvântul sau fraza care descrie cel mai bine evoluția sectorului educațional din România în perioada de la intrarea pe piață a companiei dumneavoastră? Vă rugăm să ne oferiți detalii și să indicați un aspect pozitiv și unul mai puțin favorabil din această perioadă.

Daniel Pițurlea, President Concelex: Provocările prin care întreaga societate românească a trecut în ultimii 30 de ani au afectat toate domeniile de activitate. Sistemul educațional este, în mod firesc, cel mai dinamic dintre toate și, deci, și cel mai mult afectat de schimbări. Aflat într-o continuă evoluție, sub directa influență a dezvoltării tehnologiei, dar depinzând de crizele economice și politice prin care am trecut la nivel global și național, sistemul trece printr-o continuă transformare – în sens bun sau în sens mai puțin bun, este clar că se transformă. Ține de noi toți să ne implicăm pentru ca educația să aibă o transformare cu impact pozitiv în evoluția societății românești. Cu atât mai mult cu cât știm bine că un sistem educațional puternic aduce beneficii directe și reale în dezvoltarea socială și economică a unei țări.

În decursul primilor 25 de ani, sistemul educațional a experimentat o perioadă de diluare și degradare semnificativă, afectând în mod substanțial calitatea educației și dezvoltarea tinerilor. Această fază a fost caracterizată de multiple deficiențe, cum ar fi lipsa resurselor adecvate, programele școlare învechite și neadecvate, infrastructura precară și cadre didactice insuficient pregătite. Lipsa investițiilor serioase în educație a dus la o scădere graduală a motivației elevilor și a calității pregătirii lor. Din păcate lipsa investițiilor în infrastructura școlară s-a resimțit mai ales în zona rurală. Cu toate că au existat eforturi, timide, pentru modernizarea infrastructurii școlare la nivel național, decalajele dintre zonele urbane și rurale au rămas o problemă. În multe zone rurale, infrastructura școlară a rămas subdezvoltată, iar accesul la o educație de calitate a fost limitat. De asemenea, lipsa de perspectivă, salariile mici și beneficiile reduse, au făcut ca, și în acest domeniu, ca și în cel al construcțiilor, resursa umană să nu fi interesată și dedicată educației. Cu toate acestea, în ultimii 5 ani, am fost martorii unei schimbări semnificative de paradigmă în ceea ce privește abordarea sistemului educațional. Acest interval a fost marcat de o dorință crescută de consolidare și îmbunătățire a calității învățământului. Implicarea autorităților centrale, a comunităților locale și a sectorului privat în dezvoltarea educației a adus un suflu nou în sistem.

Investițiile serioase în resurse materiale și umane au permis modernizarea infrastructurii școlare și dotarea cu tehnologii de ultimă generație. 

Observarea acestei dorințe de consolidare se reflectă și în rezultatele elevilor. Performanțele academice au început să se îmbunătățească, iar elevii arată o mai mare motivație și angajament în procesul de învățare. Totodată, o mai mare atenție a fost acordată dezvoltării abilităților de gândire critică, creativitate și rezolvare de probleme, pentru a pregăti elevii nu doar pentru examene, ci și pentru viața reală.

Sergiu Russu, Sales Technology Leader Oracle Romania: Inovare. Oracle Academy s-a implicat în sectorul educațional din România de peste 15 ani și, cu sprijinul Ministerului Educației, a încheiat un acord de colaborare pentru a elimina lacunele și a moderniza educația IT. Școlile din România au adoptat deja de mult timp cursurile noastre de pregătire Java și baze de date, ca parte integrantă a programei naționale.

Care considerați că a fost contribuția cea mai semnificativă a companiei dumneavoastră la dezvoltarea educației în România (fie că este vorba de o contribuție extraordinară, investiții semnificative, inițierea sau consolidarea unui trend)?

Daniel Pițurlea: Compania noastră răspunde mereu prezent pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale. Implicarea Concelex în construirea, reabilitatea, modernizarea și dotarea spațiilor de învățământ existente se realizează cu responsabilitate, determinare și dedicare. Știm că de funcționarea optimă a acestor spații depinde procesul de educație care ne afectează pe toți. 

Implicarea noastră în procesul de consolidare, renovare și modernizare pentru liceele: „Sf. Pantelimon”, „Ady Endre”, „Miron Niculescu” din București, realizarea Institutul Național pentru Fizica Materialelor, de la Măgurele – unde funcționează centrul de cercetare, inovare și tehnologii pentru materiale noi, unic în România, modernizarea integrală a clădirii și bazei sportive a Școlii Gimnaziale „Tudor Arghezi”, construirea Bazinului de înot de la Școala nr. 190, sunt doar câteva exemple de bune practici în abordarea unor proiecte așa cum sunt unitățile de învățământ.

În această perioadă avem în construcție și cel mai mare și mai modern cămin studențesc din țară, cel al Universității de Vest din Timișoara, dar și un proiect de anvergură – consolidarea și modernizarea clădirii „Mihai Eminescu” a Academiei de Studii Economice din București. 

De exemplu, pentru noul campus educațional al Colegiului Tehnic „Miron Niculescu”, alcătuit din mai multe corpuri de clădire pentru învățământul preșcolar, gimnazial și liceeal, echipa noastră a lucrat timp de 18 luni. Clădirea veche de 30 de ani a fost complet reconfigurată și reabilitată. În plus, mai multe corpuri de clădire noi au fost construite, pentru copiii de grădiniță, gimnaziu și liceu. Colegiul dispune acum de 22 de săli de clasă, 5 ateliere, 4 laboratoare, 3 cabinete de curs. Tot în campus au fost construite două cămine pentru elevi cu 75 de camere, o cantină unde copiii pot lua masa, o sală de sport și două terenuri în aer liber şi o sală multifuncţională. În sala multifuncţională, cu o capacitate de peste 400 de locuri, elevii pot susţine mini recitaluri, piese de teatru, proiecţii de filme etc. 

Astfel de proiecte de reconfigurare ale campusurilor școlare sunt și acum în execuția echipei noastre. Având know-how-ul amenajărilor anterioare din infrastructura educațională, venim cu o abordare complexă a lucrărilor și urmărim ca să respectăm pe de o parte standardul Concelex în construcții, iar pe de altă parte termenele prevăzute în contracte. Ne-am pus amprenta excelenței în construcții în cazul a peste 70 de unități de învățământ din întreaga țară.

Pe de altă parte, ne implicăm în dezvoltarea programelor de studii din cadrul Universității Tehnice de Construcții din București (UTCB). Studenții de la UTCB au oportunitatea de a-și îmbunătăți cunoștințele și abilitățile prin urmarea stagiului de practică în cadrul Concelex. 

Am creat conceptul „#practicapebune” astfel încât să îi motivăm pe studenți să învețe alături de noi – atât pe șantierele noastre cât și în departamentele tehnice, de decontare, de ofertare și de proiectare.

Studenții încep astfel o nouă etapă esențială a formării lor profesionale, iar #practicapebune îi ajută să pună în aplicare cunoștințele teoretice într-un mediu real de lucru. În cadrul practicii studenții au posibilitatea de a înțelege procesele reale din spatele unui plan de construcție. Studenții pot experimenta și exersa diverse tehnici și metode, pot fi implicați în diferite proiecte, de la construcții de clădiri rezidențiale și comerciale până la lucrări de infrastructură, și pot lucra alături de profesioniști experimentați în domeniu.

În timpul stagiului de practică, studenții pot dobândi abilități practice, cum ar fi citirea și interpretarea planurilor de construcții, utilizarea echipamentelor și a instrumentelor specifice, precum și învățarea tehnicilor de siguranță în șantier. De asemenea, ei au ocazia să colaboreze cu diferite echipe de lucru și să înțeleagă procesul de coordonare și gestionare a proiectelor de construcții, dar și a resurselor umane.

Practica la Concelex îi ajută pe studenți și din perspectiva dezvoltării relațiilor profesionale, ceea ce le poate facilita viitoarele oportunități de angajare. De asemenea, această experiență le poate oferi o perspectivă mai clară asupra carierei în domeniul construcțiilor și poate ajuta la consolidarea deciziei lor de a se specializa în acest domeniu.

Prin intermediul practicii la Concelex, studenții de la UTCB obțin încredere în abilitățile lor și se familiarizează cu cerințele și responsabilitățile specifice industriei construcțiilor. Această experiență le poate oferi un avantaj competitiv pe piața muncii și poate contribui la dezvoltarea unei baze solide pentru o carieră de succes în domeniu. Ne bucurăm că mulți dintre studenții care urmează programele noastre de practică se califică pentru a deveni colegii noștri și încep dezvoltarea profesională alături de echipa Concelex.

Sergiu Russu: Oracle Academy oferă instituțiilor academice din România resurse gratuite pentru a susține procesul de învățare – cursuri, conținut și acces la tehnologie. Susținem cadrele didactice în predarea la clasă a cunoștințelor tehnice pentru dobândirea aptitudinilor necesare în cele mai moderne domenii de cloud computing, machine learning, data science și  inteligență artificială.

Colaborăm individual cu 41 de universități în cadrul cărora peste 200 de profesori universitari predau în prezent bazându-se pe programele educaționale structurate și resursele tehnologice puse la dispoziție de noi. Mulți dintre studenții care au studiat în liceu pe baza curriculumului Oracle Academy au ajuns în mediul universitar având cunoștințe cheie de IT care le susțin dezvoltarea ulterioară.

Care sunt, din perspectiva dumneavoastră, riscul cel mai mare și oportunitatea cea mai semnificativă pentru sectorul educațional în deceniul care urmează? Vă rugăm să elaborați!

Daniel Pițurlea: Dezvoltarea infrastructurii educaționale are un impact semnificativ asupra calității educației, accesului la învățare și dezvoltării individuale. Este un factor esențial în asigurarea unei societăți educate, inovatoare și echitabile. 

Oportunitatea vine din tendința creșterii cererii pentru facilități educaționale ecologice și sustenabile. Cu tot mai mult accent pus pe protejarea mediului și pe practici durabile, instituțiile educaționale pot căuta să dezvolte. Din perspectiva Concelex, compania noastră poate oferi soluții inovatoare și tehnologii avansate pentru construcția de clădiri verzi de care ar putea beneficia instituțiile de învățământ în continuare.

Avem, de asemenea, oportunitate de a integra tehnologii emergente în infrastructura educațională, cum ar fi sălile de clasă virtuale, laboratoarele de simulare și alte facilități de învățare digitală. Concelex poate adapta aceste tehnologii în planurile de construcție și avem astfel un avantaj competitiv în sectorul educațional. 

Riscul vine odată cu creșterea investițiilor în infrastructură. Numărul mare de lucrări în contextul lipsei resursei umane specializată din construcții poate pune în pericol execuția la standarde de calitate a acestora. De aceea, alegerea unui constructor care să își fi dovedit profesionalismul printr-un portofoliu vast și variat, este prioritară și trebuie luată în calcul tot mai serios de investitori.

Sergiu Russu: Cel mai mare risc pentru orice instituție de învățământ tehnic este acela de a nu ține pasul cu evoluția și cu schimbările în tehnologie. Incapacitatea de a acomoda dinamic aceste schimbări în procesul și programele educaționale va afecta ușurința cu care absolvenții își vor putea găsi locuri de muncă și impactul acestora în ecosistem.

Prin urmare, oportunitatea de a interacționa cu companii lider în domeniu, cum ar fi Oracle Academy, posibilitatea de a avea acces gratuit la programe și resurse educaționale este un lucru critic pentru a preda și învăța lucruri relevante și pentru a susține un învățământ modern. De exemplu, cloud-ul a remodelat sectorul IT, iar Oracle Academy oferă acces gratuit la servicii cloud, acest lucru fiind susținut de un curriculum dedicat profesorilor care astfel vor putea întreține inovația în procesul educațional.