FacebookTwitterLinkedIn

Corporate Intelligence Agency, companie care se ocupă cu identificarea şi documentarea fraudelor în companii dar care oferă şi servicii de securizare a infrastructurilor informatice, a lansat în parteneriat cu casa de avocatură Noerr platforma digitală Wibso, care răspunde nevoii apărute prin intrarea în vigoare a legii privind avertizorul de integritate.

Companiile au nevoie de o asemenea platformă în contexul intrării în vigoare a legii nr. 261 / 2022, potrivit lui Gabriel Zgunea, CEO al Corporate Intelligence Agency. „Wibso este o platformă digitală de raportare a avertizărilor de integritate, dezvoltată pentru a ajuta companiile din sectorul privat să se conformeze Legii 361/ 2022 privind protecţia avertizorilor în interes public. În baza acestei legi, toate companiile cu minimum 50 de angajaţi trebuie să identifice şi să implementeze canale interne de raportare, care să permită angajaţilor şi partenerilor de afaceri să sesizeze intern informaţii privind potenţiale încălcări ale legii, la care au acces prin prisma activităţii profesionale pe care o desfăşoară.” Anul acesta crearea acestui canal intern de comunicare este obligatorie pentru firmele cu peste 250 de angajaţi, iar anul viitor va deveni obligatorie şi pentru firmele cu peste 50 de angajaţi, a explicat Zgunea.

În data de 23 octombrie 2019 a fast adoptată Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, numărul 305 din 26 noiembrie 2019. 

În calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, România a avut obligația transpunerii până la data de 17 decembrie 2021. 

La data de 19 decembrie 2022, Parlamentul Romaniei a promulgat Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Aceasta constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, atât în cadrul autorităților și instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, cât și în cadrul persoanelor juridice de drept privat. 

Atât Directiva (UE) 2019/1937, cât și Legea 361/2022 stabilesc data de 17 decembrie 2023 ca fiind termenul limită până la care entitățile juridice din sectorul privat care au între 50 și 249 de angajați au obligația de a adopta cadrul normativ privind instituirea de canale interne de raportare. 

În schimb, companiile cu un număr mai mare de 250 de angajați sunt obligate să identifice și să implementeze canalele interne de raportare odată cu intrarea în vigoare a legii, adică din data de 22 decembrie 2022.