FacebookTwitterLinkedIn

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) susţine abordarea strategică, pe termen mediu şi lung a domeniilor cheie, aşa cum este cazul şi regimului fiscal, care trebuie analizat din perspectiva rezultatelor înregistrate la nivelul colectării şi contribuţiei la bugetul de stat. 

Consiliul Investitorilor Străini: „Declarațiile cu privire la nivelul deficitului bugetar aduc neclaritate și incertitudine pentru investitori, iar amploarea deviațiilor veniturilor și cheltuielilor de la nivelurile anticipate conduc la îngrijorări din punct de vedere al sustenabilității bugetare.

În timp ce considerăm că trebuie avute în vedere și supuse discuției mai multe soluții pentru asigurarea bugetului de stat, în aceeași măsură considerăm necesară analizarea impactului asupra economiei pentru a limita împovărarea excesivă a contribuabililor și totodată, asigurarea că sumele bugetare destinate investițiilor și achiziției de bunuri, servicii și lucrări, vor fi cât mai puțin afectate, pentru a asigura continuitatea creșterii economice.”

FIC subliniază că, „în ciuda provocărilor economice actuale, un aspect pozitiv înregistrat anul trecut îl reprezintă investițiile străine: conform datelor Băncii Mondiale, intrările de investiții străine directe (ISD) au reprezentat 3,9% din PIB în anul 2022. Orice ajustare legislativă trebuie să aibă în vedere păstrarea acestui trend pozitiv care reprezintă o resursă importantă pentru economie și consolidarea bugetului de stat.”

Consiliul Investitorilor Străini: „Este vital ca autoritățile, împreună cu mediul de afaceri, să analizeze întreg cadrul fiscal respectând o perspectivă pe termen lung care să sprijine consolidarea finanțelor publice atât în beneficiul statului, cât și al mediului privat.

Oice măsuri fiscale trebuie să fie fundamentate pe analize de impact și bazate pe diferite scenarii, astfel încât să fie evitată repetarea greșelilor din trecut.”

FIC se angajează că rămână în continuare la dispoziția Guvernului pentru consultări asupra direcțiilor strategice pentru consolidarea sistemului fiscal și pentru asigurarea predictibilității ca element central pentru stimularea investițiilor în România.

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) este asociația care îi reunește pe cei mai importanți investitori cu capital străin din România, aproximativ 120 dintre cele mai mari companii din țară cu o cifră de afaceri cumulată care reprezintă o cincime din produsul intern brut și care au o contribuție semnificativă la bugetul de stat.