FacebookTwitterLinkedIn

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Ce vrei să te faci când vei fi mare?” (denumit in continuare „Concursul”) este BP Publishing România, cu sediul in Bucuresti, Strada Baiculesti nr. 29 ap 43 sector 1, Bucuresti. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 14 – 25 septembrie 2023 pe pagina de Facebook Forbes Kids România, https://www.facebook.com/forbeskidsromania.

SECTIUNEA 3. DREPTURILE SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil părinților, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care detin un cont activ pe platforma de socializare www.facebook.com.  Pentru înscrierea în concurs, participanții trebuie sa aibă un cont real de Facebook și să urmarească pagina de Facebook Forbes Kids România. Acestia trebuie sa respecte conditiile prezentului Regulament si sa urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa la concurs angajati ai Organizatorului si ai celorlalte companii partenere implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Operatorul S.C. BPPUBLISHING MEDIA SRL, CIF RO 29947526, înregistrat la Registrul Comerțului sub numărul J40/3218/2012, având sediul social în Str. Baiculesti 29 Sectorul 1, tel: 0314282248, office@bppublishing.ro, va colecta, stoca pe o perioadă determinată, și va prelucra următoarele date cu caracter personal, direct sau prin împuterniciții, următoarele date, pe baza consimțământului dumneavoastră: datele prind contul de Facebook, numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de mail. Datele personale aferente contului de Facebook sunt cele publice conform politicii de confidențialitate a acestei companii, disponibile pe site-ul acesteia și la acre dumneavoastră ați aderat.

Conform cerințelor Regulamentului European privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679), avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră pe baza acestui consimțământ.

În cazul în care este necesar, vom externaliza către alte companii anumite sarcini contribuind la serviciile noastre în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor. Este posibil, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal către agenții de publicitate, contractori sau parteneri autorizați pentru găzduirea bazelor noastre de date, a site-ului web sau pe rețelele de socializare conform termenelor și condițiilor acestora.

Odată publicate în aceste medii, imaginile vor putea fi preluate si distribuite de către alți utilizatori ai entităților neaflați sub controlul operatorului, potrivit termenilor și condițiilor acestora, fără a mai fi în controlul operatorului disiparea respectivei informații și neavând nicio responsabilitate de a (se) informa in acest sens.

Vom partaja sau permite accesul la astfel de informații NUMAI furnizorilor externi de servicii după cum este necesar pentru furnizarea serviciilor noastre. Aceste informații nu pot fi utilizate de către furnizorii externi de servicii pentru orice alte scopuri și sunt obligați prin contract să respecte confidențialitatea datelor personale încredințate.

Toate transferurile de date cu caracter personal către terțe părți vor fi efectuate cu notificarea dumneavoastră anterioară și, după caz, cu acordul dumneavoastră. Orice transferuri de date cu caracter personal în alte țări decât cele pentru care a fost luată o decizie de adecvare în ceea ce privește nivelul de protecție a datelor de către Comisia Europeană, după cum este prezentat la adresa http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm  au loc pe baza unor acorduri contractuale ce utilizează clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană sau alte garanții corespunzătoare, în conformitate cu legea în vigoare.

Beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Departamentul relații cu Clienții, la adresa de e-mail office@bppublishing.ro, sau prin poștă la sediul firmei.

Aveți dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere. În Romania puteți depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bdul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, email anspdcp@dataprotection.ro, telefon  +40.318.059.211, +40.318.059.212, www.dataprotection.ro.

Aveți dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost încălcate.

Dreptul de intervenție asupra datelor se aplică pentru:

  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
  • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, la adresele sus menționate. Orice prelucrare a datelor dumneavoastră personale va înceta la momentul retragerii consimțământului, fără însă a avea vreun efect asupra prelucrărilor efectuate anterior retragerii acestuia.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre concurs de pe paginile de Facebook detinute de Organizator. Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 14 – 25 septembrie 2023, astfel:

  1. Intrând pe pagina Forbes Kids Romania de pe Facebook;
  2. Devenind fani a paginii de mai sus;
  3. Anexând – în secțiunea de comentarii a postării care anunță concursul – lucrarea copilului (vârstă 6 – 12 ani) cu tema „Ce vrei să te faci când vei fi mare?”, secțiune în care se va nota vârsta copilului, localitatea, plus tag catre 2 părinți-prieteni care ar putea fi interesați de înscrierea în concurs și, inclusiv, un scurt text pe tema propusă.

SECŢIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Câștigatorii vor fi desemnați de catre un juriu compus din reprezentanti ai redactiei revistei Forbes Kids Romania, care vor alege cele mai frumoase/originale/amuzante/emotionante lucrări care respectă tematica. Toti participantii la Concurs trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului. Vor fi desemnați 5 caștigatori, ale căror lucrări pot apărea în materialul de follow-up de pe site-ul www.forbes.ro.

SECTIUNEA 7. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatoriilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului pe data de 26 septembrie 2023 dupa incheierea jurizarii, astfel: li se va afisa numele pe pagina Forbes Kids Romania intr-o postare dedicata. In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator prin acelasi mecanism, acesta va extrage altii noi. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

SECTIUNEA 8. VALOAREA PREMIILOR OFERITE DE CATRE PARTENERI:

  1. GROUPAMA oferă  5 vouchere eMAG în valoare de 150 de lei, fiecare voucher fiind însoțit de câte o mascotă de pluș Motănel Asigurel;
  2. CARREFOUR oferă 5 premii, constând în câte un ghiozdan;
  3. DR. PHYTO oferă 5 premii, constând în câte un set format din 3x FortIMMUNO Kids + Dermadep sampon + Dermadep crema.
  4. D-TOYS oferă 5 premii, constând în câte un joc/jucărie de pe site-ul roovi.ro.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor desene/lucrări inadecvate sau cu drepturi de autor pe www.facebook.com.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 25 septembrie 2023, ora 18:00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook a Forbes Kids Romania. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/forbeskidsromania.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiile acordate Participantilor castigatori ai Concursului.

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre BP Publishing Romania si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.