FacebookTwitterLinkedIn

Comisia Europeană a anunțat demararea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României, Bulgariei, Greciei, Lituaniei, Maltei, Portugaliei și Sloveniei, din cauza necomunicării celui de-al treilea raport privind nivelurile optime din punctul de vedere al costurilor pentru performanța energetică a clădirilor, conform Directivei 2010/31/UE.

Această măsură vine în urma obligației statelor membre de a stabili cerințe minime de performanță energetică pentru clădiri, cu scopul de a optimiza combinația între investiții și economii energetice. Calcularea nivelurilor optime de cost este crucială pentru exploatarea eficientă a potențialului de eficiență energetică și energie regenerabilă în stocul național de clădiri, asigurând astfel costuri rezonabile pentru cetățeni și întreprinderi.

Cele șapte state membre vizate au la dispoziție două luni pentru a răspunde scrisorilor de punere în întârziere și pentru a remedia deficiențele identificate. În cazul în care Comisia nu primește un răspuns satisfăcător, ar putea emite un aviz motivat, continuând astfel procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.