FacebookTwitterLinkedIn

O modificare a legislației permite furnizorilor de energie să perceapă penalități de la clienții casnici care denunță contractul de furnizare înainte de termen. În data de 31 decembrie, a apărut în Monitorul Oficial OUG 143/2021, “pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative”.

Furnizorii de energie pot percepe anumite comisioane consumatorilor casnici acestea fiind „comision pentru încetare a contractului” şi „comision pentru schimbare”.

“Art.105

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), furnizorii de energie electrică sau participanții la piață implicați în agregare pot percepe clienților finali comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată și cu prețuri fixe, în cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final.

(7) Comisioanele de încetare prevăzute la alin. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. a) să fie comunicate în mod clar clientului înainte de încheierea contractului;
  2. b) să fie prevăzute în contractul de furnizare pe care clientul l-a semnat;
  3. c) să fie proporționale și să nu depășească suma pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului sau participantului la piață implicat în agregare prin rezilierea contractului, inclusiv costurile oricărei investiții sau pachete de servicii deja furnizate clientului în temeiul contractului respectiv.

Sarcina probei privind pierderile economice directe revine furnizorului sau participantului la piață implicat în agregare, iar respectarea de către furnizori sau participanții la piață implicați în agregare a principiilor de stabilire a comisioanelor prevăzute prin prezentul alineat este monitorizată de ANRE.”

Astfel, una dintre cele mai importante modificări pentru clienții casnici reprezintă obligativitatea de a plăti, în anumite condiții, penalități furnizorului, dacă renunță la contract înainte de termen. Concret, dacă furnizorul oferă un contract cu preț fix pe toată durata sa, el poate cere penalități clientului, dacă acesta decide să renunțe mai devreme la contract. 

Clientul casnic poate denunța în 21 de zile contractul de furnizare a energiei electrice și poate și schimba furnizorul – în acest interval de timp, gratuit.