FacebookTwitterLinkedIn

Banca Națională a României (BNR) a anunțat alocarea unei sume între 2,5 milioane lei și 5 milioane lei, fără TVA, pentru achiziția de servicii de analiză a situațiilor financiare, evaluare contabilă, evaluare economică și financiară a instituțiilor de credit. Anunțul a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

“Se solicită achiziţia unor servicii de analiză a situaţiilor financiare şi evaluare contabilă, evaluare economică şi financiară a instituţiilor de credit în contextul rezoluţiei potrivit prevederilor Legii nr. 312/2015. Legea nr. 312/2015 care transpune în dreptul naţional prevederile directivei 2014/59/UE (directiva BRR), desemnează Banca Naţionala a României drept autoritate de rezoluţie pentru sectorul bancar. Rezoluţia bancară reprezintă aplicarea unui instrument sau a unei combinaţii de instrumente de rezoluţie, sau exercitarea uneia sau mai multor competenţe de rezoluţie pentru scopul atingerii unuia sau mai multora dintre obiectivele rezoluţiei prevăzute la art.178 din Legea nr. 312/2015”, se menţionează în anunţ.

Contractul se va încheia pentru o perioadă de 48 de luni, iar criteriul de atribuire este “cel mai bun raport calitate-preţ”. Tipul procedurii este licitaţie deschisă, iar termenul-limită pentru primirea ofertelor este 8 iulie 2024, ora 15:00. Valoarea totală estimată este cuprinsă între 2,5 milioane lei şi 5 milioane lei, fără TVA.

Achiziția va implica încheierea unui acord-cadru, iar valoarea celui mai mare contract subsecvent va fi de 5 milioane lei. Finanțarea proiectului se va realiza din fonduri proprii ale BNR, cu recuperarea cheltuielilor din patrimoniul instituției de credit supuse rezoluției, în conformitate cu prevederile legale.