FacebookTwitterLinkedIn

Cea mai mare companie din România a publicat veniturile conducerii într-un raport anual.

CEO-ul Petrom Christina Verchere a avut un salariu de bază de 414.025 euro în 2021, iar remunerația sa totală a fost de 1.490.703 euro, care a inclus un bonus și planul de stimulare pe termen lung, se arată în Raportul de Remunerare pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere.

Raportul a fost pregătit în vederea Adunării Generale din 27 aprilie, când acționarii trebuie să îl voteze. 

Alina Popa, CFO şi membru al directoratului Petrom, a publicat un salariu de bază de 263.750 de euro, plus un bonus de 143.869 de euro și tranşa LTIP de 179.745 de euro, deci o remuneraţie totală de 587.364 de euro.

În plus faţă de componentele remunerării indicate mai sus, membrii directoratului primesc beneficii în natură, inclusiv maşină de serviciu şi asigurare pentru accidente. Pentru angajaţi străini, au fost convenite indemnizaţii suplimentare (de ex. cazare). Pentru anul financiar 2021, au fost plătite următoarele beneficii în natură: Christina Verchere: 581 euro; Alina Popa: 363 euro; Radu Căprău: 363 euro; Franck Albert Neel: 366 euro; Christopher Veit: 348 euro. Membrii Directoratului angajaţi din străinătate primesc o compensaţie pentru planurile de pensie anterioare, în sumele următoare: Christina Verchere: 248.500 euro; Frank Albert Neel: 120.000 euro; şi Christopher Veit: 193.843 euro”, se arată în raportul Petrom.

Vezi raportul complet aici.

Politica de Remunerare reprezintă baza pentru remunerarea Directoratului și a Consiliului de Supraveghere și a fost aprobată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a OMV Petrom din data de 27 aprilie 2021.

Bonusul anual recompensează performanța financiară, excelența operațională și dezvoltarea corporativă sustenabilă în cadrul OMV Petrom, potrivit raportului companiei, în conformitate cu Politica de remunerare. Bonusul poate ajunge la 180% (maxim 120% pentru realizarea obiectivelor individuale x 150% factor de multiplicare pentru performanța Societății) din Bonusul Anual Țintă.

Planul de stimulare pe termen lung (LTIP) reprezintă un instrument de remunerare pe termen lung a membrilor Directoratului. LTIP este conceput ca un sistem de stimulente la nivelul Grupului OMV, iar acțiunile OMV AG sunt utilizate ca bază de calcul.