FacebookTwitterLinkedIn

Ashoka și Fundația Johnson & Johnson au lansat o competiție la nivel european destinată găsirii și sprijinirii inovatorilor din domeniul sănătății comunitare.

Sunt căutați antreprenori din toată Europa, care îmbunătățesc rezultatele sănătății în comunitățile lor prin furnizarea de soluții centrate pe persoană. „Scopul este de a identifica acești inovatori, de a-i ajuta să-și crească impactul și de a construi o comunitate care să promoveze un mediu favorabil, creând schimbări sistemice în întreaga Europă”, se spune în comunicarea fonduri-structurale.ro.

Principalele domenii de interes vizează:

  • Intervențiile noi în domeniul sănătății – îmbunătățirea rezultatelor în materie de sănătate pentru indivizi, fie prin practici de sănătate inovatoare, fie prin acces la servicii noi sau extinse, care sprijină diferite fațete ale sănătății comunitare și sunt integrate cu asistența primară;
  • Îmbunătățirea echității în sănătate – proiectarea de soluții care să combată disparitățile în materie de sănătate și să îmbunătățească rezultatele în materie de sănătate pentru comunitățile marginalizate, prin îmbunătățirea factorilor determinanți sociali și/sau de mediu;
  • Consolidarea guvernanței comunitare și a agenției – punând bazele pentru noi procese și structuri între comunități, actori din domeniul sănătății și sisteme care vor permite luarea deciziilor și finanțarea comunității.

Vor fi selectați opt câștigători ce vor primi un premiu de minimum 50.000 de euro fiecare. Aplicațiile vor fi deschise de acum până pe 28 februarie 2022.

Credit foto: Jesse Orrico (Unsplash)