FacebookTwitterLinkedIn

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a aprobat decontarea de la bugetul de stat a unei sume de 638,8 milioane de lei către furnizorii de energie, prin mecanismul de plafonare a facturilor.

Potrivit ANRE, situaţia cererilor de decontare, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, se prezintă astfel: număr total societăţi care au depus cereri – 70, număr total cereri depuse – 284, număr total cereri aprobate – 135, număr total cereri neeligibile – 38. Situația se prezintă astfel având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul instituției cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fişelor de analiză şi determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

Suma totală transmisă spre decontare către Ministerul Energiei este de 638,8 milioane de lei, arată Agerpres.

Valoarea totală solicitată de furnizori a fost 646,4 milioane de lei, din care au fost considerate neeligibile plăţi de 7,6 milioane de lei.

Diferenţa de 111 de cereri depuse pentru decontare, se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele şi documentele justificative, solicitate de către experţii alocaţi, verificarea şi determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

“Activitatea Grupului de lucru se desfăşoară normal, în directă colaborare cu operatorii. Numărul de cereri aprobate în ultima săptămână a crescut de la 102 la 134, iar suma totală transmisă către Ministerul Energie de la 376,169,625.93 RON la 638,807,381.48 RON, reprezentând o creştere de aproximativ 59%”, transmit reprezentanţii ANRE