FacebookTwitterLinkedIn

ANIS – Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii – reiterează nevoia introducerii orelor obligatorii de TIC în trunchiul comun, în contextul discuțiilor recente din spațiul public referitoare la viitoarele planuri-cadru pentru liceu. Propunerea răspunde nevoii tot mai mari de specialiști în domeniu și de cetățeni pregătiți pentru o societate digitalizată.

ANIS și-a arătat deschiderea spre dialog cu autoritățile, prin grupul dedicat zonei de educație digitală, reafirmându-și poziția de partener de încredere al autorităților în demersul acestora de digitalizare a societății și facilitare a adoptării tehnologiei în economia locală. Totodată, a trimis Ministerului Educației o serie de propuneri de măsuri menite să sprijine sistemul educațional pentru creșterea competențelor elevilor și profesorilor în domeniul digital.

„Educația în domeniul tehnologiei informației reprezintă o prioritate pentru ANIS, prin care adresăm una dintre cele mai mari provocări ale industriei de IT din România – lipsa specialiștilor IT, care încetinește progresul tehnologic și digitalizarea societății. Menționăm că țara noastră se situează pe ultimul loc la nivelul UE în ceea ce privește gradul de digitalizare a societății, conform indicelui DESI, ce integrează și o componentă de educație. Un pas sigur pe care îl putem face astăzi spre acest deziderat constă în dezvoltarea competențelor digitale ale absolvenților de liceu și învățământ universitar, iar introducerea orelor de TIC în licee, indiferent de profilul absolvit, reprezintă o necesitate”, a declarat Mihai Matei, Președinte ANIS. 

ANIS propune introducerea în trunchiul comun din curricula liceală ore obligatorii de TIC pentru toate  tipurile de învățământ (teoretic, vocațional, tehnologic, profesional și tehnic), indiferent de profilul clasei, întrucât competențele avansate de tehnologie a informației sunt esențiale tuturor cetățenilor, iar IT-ul devine parte, în ritm accelerat, din toate industriile. Mai mult, Asociația consideră necesară actualizarea curriculei pentru cursurile de TIC, astfel încât să nu existe o suprapunere cu noțiunile din gimnaziu, ci să se asigure o completare a materiei predate. 

Pe lângă introducerea orelor de TIC în curricula liceală, ANIS propune măsuri precum: programe de reconversie pentru profesori, facilitarea accesului experților în școli, acordarea de stimulente financiare pentru profesori, creșterea cifrelor de școlarizare în educație tehnologică în facultăți și finanțări pentru programe de educație privată în domeniul IT.  

Totodată, ANIS subliniază faptul că această propunere este asumată de România prin PNRR, componenta 15 pe Educație având o reformă dedicată în acest sens cu obiectivul „adaptarea cadrului legislativ pentru dobândirea competențelor digitale ale elevilor transdisciplinar”. Pentru implementarea acesteia, este necesară elaborarea unui document cadru ce vizează îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal. Competențele digitale trebuie formate permanent, prin intermediul unei abordări interdisciplinare, în paralel cu integrarea TIC în anumite discipline sau predarea TIC ca disciplină separată. 

Inițiativa reflectă poziția unei industrii cu importanță strategică în economia României și este parte a obiectivului ANIS de dezvoltare a educației digitale, prin care își propune să asigure atât necesarul de specialiști ceruți de industrie, cât și dezvoltarea competențelor digitale necesare oricărui cetățean într-o societate modernă. 

În prezent, piața de IT, fără segmentul comunicații, înglobează un număr de aproximativ 135.000 de specialiști.  Potrivit datelor Asociației, industria se confruntă cu un deficit de forță de muncă între 15.000 și 20.000 de persoane anual, fără a lua în calcul nevoia de specialiști din alte industrii sau instituții ale statului. Pe de altă parte, numărul absolvenților din facultățile de profil se situează la 7.000 – 8.000 pe an.