FacebookTwitterLinkedIn

Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, este sărbătorit de Biserică în ziua de 30 noiembrie. A fost frate al Sfântului Apostol Petru, fiii lui Iona, din Betsaida Galileei, cetate aflată pe malul lacului Ghenizaret.

Sfântul Andrei este primul dintre apostoli care L-a făcut cunoscut pe Hristos, spunând fratelui său Simon (Petru) că L-a aflat pe Mesia:

„Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, şi i-a zis: am găsit pe Mesia (care se tâlcuieşte Hristos). Şi l-a adus la Iisus”. (Ioan 1, 41, 41)

Pentru aceasta Sfântului Andrei i se mai spune şi Apostolul cel dintâi chemat al Domnului.

„Datori suntem noi creştinii a aduce slavă, cinste şi închinăciune către toţi sfinţii (…). Dar mai ales Sfinţilor Apostoli, toată omenirea cea de sub soare le este datoare, în toată vremea şi în toate zilele, ca şi în tot ceasul, a le mulţumi, a-i slăvi, a-i lăuda şi a săvârşi pomenirea lor cu bucurie, cu osârdie şi cu evlavie”. (Vieţile Sfinţilor)

În această zi, peste 940.000 de români îşi serbează onomastica, potrivit datelor Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor. Cele mai întâlnite nume sunt Andrei şi Andreea.