FacebookTwitterLinkedIn

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) a votat un set de recomandări în privința utilizării uneltelor de inteligență artificială în generarea de conținut științific, ”în conformitate cu tendința mondială și europeană, precum și cu normativele în vigoare”.

La cursurile facultăților din cadrul UPT folosirea unor aplicații precum ChatGPT, Bard sau Character.ai, nu este interzisă, dar studenților le este recomandat să respecte mai multe reguli de etică și deontologie, specifice procesului educativ, a anunțat instituția de învățâmânt.

Cadrele didactice vor lua măsuri suplimentare pentru evaluarea studenților, precum creșterea timpului alocat pentru evaluările orale sau utilizarea de soluții de detectare a conținutului generat de aplicații care folosesc inteligența artificială.

”Este important de precizat faptul că folosirea acestor instrumente se face doar cu respectarea normelor de etică și deontologie din mediul universitar, precum și cu o citare corespunzătoare în cadrul proiectelor și lucrărilor pe care le realizează studenții facultăților din cadrul UPT”, a precizat universitatea.

Studenții care folosesc text generat de un soft cu inteligență artificială trebuie să se asigure că nu încalcă dispozițiile legale referitoare la drepturile de autor, date și informații confidențiale, precum și date cu caracter personal.

O minimă informare poate fi obținută de utilizator prin citirea atentă și analiza termenilor, pe care instrumentul de inteligență artificială îi pune la dispoziție. De asemenea, utilizatorii trebuie să țină cont de faptul că aceste aplicații pot genera și conținut sau informații greșite.

În schimb, cadrele didactice vor lua măsuri suplimentare pentru verificarea și evaluarea studenților. Una dintre măsuri va fi creșterea timpului alocat susținerii orale a lucrărilor elaborate de studenți, pentru a stabili dacă utilizatorul a înțeles conținutul generat de aplicațiile care folosesc inteligența artificială și dacă acesta îl comentează creativ sau critic.

În cazul susținerii lucrărilor pentru finalizarea studiilor, declarația de autenticitate pe care candidații o completează va avea și o secțiune privind utilizarea sau nu a instrumentelor de inteligență artificială în procesul de elaborare a lucrării.