FacebookTwitterLinkedIn

Pandemia de COVID-19 a venit la pachet cu multe lecții, însă de departe una dintre cele mai importate s-a dovedit a fi noua paradigmă a sustenabilității, care, în opinia oficialilor Veolia România, nu mai este demult un trend, ci o necesitate.

Răspunsurile au fost oferite de către Andrei Hoștiuc, PURPOSE Officer Veolia România 

 

  • „Dezvoltare durabilă” și „sustenabilitate” sunt expresii din ce în ce mai des folosite în ultima vreme în discursurile publice. Cum se traduc concret aceste sintagme pentru Veolia România? 

Scopul Veolia este de a contribui la progresul uman, prin asumarea unui angajament ferm aliniat cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) stabilite de Organizația Națiunilor Unite, având drept scop clădirea unui viitor mai bun și mai sustenabil pentru noi toți. Această asumare se transpune printr-un angajament concret de măsurare, raportare și îmbunătățire continuă la 18 obiective prioritare, repartizate pe 5 axe strategice (clienți, societate, angajați, acționari, planetă). Astfel, performanța multidimensională are în vedere o abordare echilibrată și totodată o îndeplinire a așteptărilor tuturor părților interesate, respectiv angajați, clienți, acționari, societate, în toate acțiunile și proiectele noastre. Veolia acordă același nivel de atenție și exigență tuturor dimensiunilor performanței sale: economică și financiară, comercială, de resurse umane, socială și de mediu, cu scopul declarat și asumat de a căuta un echilibru și un impact pozitiv maxim în fiecare dintre aceste dimensiuni, care formează un tot unitar. 

În calitate de lider mondiali în gestionarea resurselor naturale, Grupul are capacitatea și expertiza de a oferi soluțiile necesare provocărilor cu care ne confruntăm: deficitul de resurse, urgența schimbărilor climatice și complicațiile urbanizării și digitalizării. Ne adaptăm, consolidăm și reinventăm activitățile de bază constant, inclusiv maniera de lucru și de furnizare a serviciilor către clienți, dezvoltăm inovații care să răspundă provocărilor globale de mediu, pentru a spori impactul și performanța pe termen lung. Programul strategic asumat de Grupul din care facem parte vizează provocări globale pentru care compania noastră poate avea impact, prin soluții inovatoare în domeniul sănătății, adică: adaptarea la schimbările climatice, economia circulară și digitalizarea, dezvoltarea de noi materiale și tehnologii de eficiență energetică și managementul și reciclarea deșeurilor din lanțul alimentar. Este datoria noastră să acționăm și să contribuim la progresul umanității, prin intermediul alternativelor tehnologice tangibile care să protejeze mediul. 

  • Care sunt soluțiile pentru un consum redus, în condițiile deficitului de resurse? 

În concordanță cu know-how-ul dezvoltat de-a lungul a peste 160 de ani, Grupul și-a stabilit 

obiectivul de a deveni compania de referință pentru transformarea ecologică. În acest sens, toate provocările majore care țin de protejarea mediului (combaterea schimbărilor climatice, 

protejarea ecosistemelor și biodiversității, gestionarea durabilă a resurselor, combaterea poluării) se află în centrul angajamentului nostru pentru performanța de mediu.

Misiunea companiei noastre este identificarea și dezvoltarea de soluții acolo unde ele nu există, însă ne propunem și reinventarea activităților tradiționale prin simplificare, digitalizare și eficientizare. În condițiile în care multe dintre soluțiile necesare pentru transformarea ecologică nu au fost încă inventate, pentru a accelera descoperirea și generarea lor, am ales să ne concentrăm eforturile pe șase teme majore, respectiv reducerea impactului noului tip de poluare asupra sănătății (reciclarea plasticului, micro-poluanți din apă, tratarea apelor uzate etc.), conservarea resurselor naturale (apă, metale, gaze, minerale, cărbune, plante), asigurarea accesului la energie fără emisii de carbon, optimizarea gestionării resurselor naturale prin mijloace digitale și inteligență artificială, încurajarea dezvoltării/utilizării la scară largă a practicilor agricole ecologice și adaptarea la schimbările climatice (deficit de apă, inundații, secete, valuri de caniculă etc.). 

La nivel local, actualmente, operăm cea mai mare stație de epurare a apelor uzate din sud-estul Europei, Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina Faza I, tratând un influent de 250.000.000 mc anual, rezultat al apelor casnice, industriale și meteorice generate de populația Capitalei.  Odată cu finalizarea proiectului Stației de Epurare a Apelor Uzate Glina -Faza II, vom prelua în operare și incineratorul de nămol de la Glina – o stație complexă de incinerare cu tehnologie avansată, cu o capacitate de incinerare de 790 tone nămol pe zi, în așa fel încât să poată trata cu succes cantitatea totală de nămol produsă de către Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina la finalul extinderii acesteia. În această manieră, există rezerva necesară dezvoltării sustenabile a Bucureștiului.   

  • Cum integrați economia circulară în activitatea companiei? 

Implementăm programe inspirate din natură, care au la bază bio-indicatori, infrastructură verde sau management ecologic și potențial de a genera creșterea nivelului de conștientizare în rândul angajaților, clienților, decidenților și comunităților cu privire la activitățile companiei și maniera în care acestea pot fi adaptate pentru a proteja mediul. 

Raportându-ne la noul mod de construcție a economiei verzi, un alt demers integrat de Grupul din care facem parte se referă la intensificarea capacității de a furniza materii prime secundare de înaltă calitate, care să răspundă nevoilor producătorilor și generarea energiei din combustibili regenerabili sau incinerarea deșeurilor.  

  • Pe ce fonduri vă bazați în implementarea proiectelor care susțin o dezvoltare durabilă a Capitalei? 

Pentru a susține aceste transformări structurale masive, sunt anticipate investiții de rândul miliardelor de euro, în vederea susținerii și dezvoltării serviciilor ecologice și accelerării inovației.  

Compania noastră se bazează, în mod prioritar, pe fondurile proprii, fiind totodată un partener activ și de nădejde pentru toate proiectele dezvoltate de municipalitate, indiferent de fazele acestora.

  • Care sunt perspectivele de business pentru anul 2022 din acest punct de vedere, al sustenabilității? 

Conceput într-o perspectivă pe termen lung, scopul Veolia poate fi comparat cu o busolă care ne ajută să ne stabilim și să ne menținem traiectoria corectă. Este practic o abordare împărtășită a îmbunătățirii continue, care îi vizează pe toți angajații și este în beneficiul tuturor părților interesate, ghidat de o viziune a performanței multidimensionale, cu ambiția de a transforma Veolia în compania de referință  în domeniul transformării ecologice.

În termeni de perspectivă, merită menționat, de exemplu, că printre cele 18 obiective de dezvoltare durabilă, Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 6 stabilește obiectivul ambițios de a „garanta accesul tuturor la apă și salubritate și de a asigura gestionarea durabilă a resurselor de apă” până în 2030. În prezent, potrivit unui raport OMS/UNICEF din 2019, una din trei persoane din lume nu are acces la apă potabilă, acest aspect al accesului universal la apă fiind deosebit de relevant. Prin activitățile sale, Veolia întreprinde acțiuni practice pentru a răspunde așteptărilor exprimate în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, Grupul aplicându-și abilitatea de inovare în scopul atingerii progresului uman. 

În mod indisolubil, activitatea noastră este legată de mediu, iar prioritatea noastră absolută rămâne protejarea acestuia. Am fost și suntem preocupați de reducerea la minimum a impactului activităților asupra mediului, prin dezvoltarea de noi tehnologii și oferirea unor exemple de bune practici, acționând după valori pe care le susținem concret prin activități sub semnul protejării naturii.